LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

 1. โรงเรียนภาษาต่างประเทศ Study English Abroad ส่วนใหญ่ทั้งโรงเรียนภาษาที่เป็นเอกชน และโรงเรียนภาษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย จะมีเอกสารขั้นตอนในการสมัครคล้าย ๆ กัน หลัก ๆ จะใช้เอกสารและขั้นตอนการเตรียมตัวดังนี้

ปรึกษากับตัวแทน

The Lion Academy of International Studies เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลอัพเดท พิจารณาเลือกโรงเรียนและงบประมาณ

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ต
 • รายละเอียดที่อยู่นักเรียน
 • คนที่สามรถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

รอจดหมายตอบรับจากโรงเรียน

เมื่อนักเรียนได้รับจดหมายตอบรับจากโรงเรียน ในจดหมายจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส วันเริ่มเรียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ทำการยื่นวีซ่า

เตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร และเตรียมตัวเพื่อให้การสัมภาษณ์ในบางประเทศที่ต้องมีสัมภาษณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Note: แต่สำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศที่ออสเตรเลีย การละเบียนมากกว่าสามเดือน ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลในการตอบคำถามและเขียนเรียงความที่เรียกว่า Genuine Temporary Entrant (GTE) ซึ่งจะต้องมีเอกสารนี้พร้อมส่งให้โรงเรียนภาษาพร้อมกับใบสมัครด้วย หรือบางโรงเรียนจะมีฟอร์มมา และให้ตอบ เนื้อหาหลัก ๆ ในเรียงความ สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทีมเดอะไลอ้อน ที่จะให้คำแนะนำและเนื้อหาที่ควรเขียนให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล

        2. โรงเรียนประจำต่างประเทศ Boarding School  สำหรับโรงเรียนประจำ โรงเรียนประจำในระดับมัธยมในต่างประเทศ จะมีขึ้นตอนและการสอบเข้าที่แตกต่างกันไปในชั้นปี พูดง่าย ๆคือยิ่งระดับเล็ก กระบวนการสอบเข้ายิ่งง่าย เพราะการแข่งขันมีน้อยกว่าระดับโต การเลือกโรงเรียนโดยส่วนใหญ่มีมาตรฐานที่ดีค่อนข้างใกล้เคียงกันหมด ส่วนใหญ่ต้องคำนึงองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม จำนวนนักเรียน การดูแล การเลือกประเภท เช่น สหศึกษา หญิงล้วน ชายล้วน  การสอบเข้า ค่าใช้จ่าย และจำนวนที่นั่งในแต่ละปี ล้วนแล้วเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ผู้ปกครองควรพิจารณา และดูระบบโรงเรียนว่าสามารถเข้ากับบุตรหลานของท่านได้หรือไม่

ปรึกษากับตัวแทน

The Lion Academy of International Studies เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลอัพเดท พิจารณาเลือกโรงเรียนและงบประมาณ

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ต
 • ผลการเรียนล่าสุด School Report
 • รายละเอียดที่อยู่นักเรียน
 • คนที่สามรถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

หากมีการตอบรับเบื้องต้น จะมีการทำการสอบ

นักเรียนจะต้องทำการสอบข้อเขียนในการสอบเข้า และวัดผลสอบภาษาอังกฤษ พร้อมสัมภาษณ์ในบางโรงเรียน และระดับชั้น

        2. เรียนต่อโรงเรียนมัธยมต่างประเทศ High School ในที่นี้เดอะไลอ้อนจะหมายถึงโรงเรียนมัธยมของรัฐในประเทศต่าง ๆ พักอาศัยกับโฮมสเตย์ หรือ หอพักนักเรียน เป็นการเดินทางเช้าไปกลับ

ปรึกษากับตัวแทน

The Lion Academy of International Studies เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลอัพเดท พิจารณาเลือกโรงเรียนและงบประมาณ

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ต
 • ผลการเรียนล่าสุด School Report
 • รายละเอียดที่อยู่นักเรียน
 • คนที่สามรถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

หากมีการตอบรับเบื้องต้น

โรงเรียนจะส่งใบตอบรับพร้อมค่าใช้จ่าย ค่าเรียน

        4. เรียนต่อระดับปริญญาต่างประเทศ Higher Education ระดับก่อนปริญญาตรี ซึ่งอาจจะเริ่มต้นประเภทปริญญาบัตร Diploma, Foundation ,ปริญญาตรี, ปรับระดับก่อนปริญญาโท และ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก การเรียนในระดับนี้นักเรียนควรจะมีเวลามากกว่าระดับแรกในการเตรียมตัว

ปรึกษากับตัวแทน

The Lion Academy of International Studies เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลอัพเดท พิจารณาเลือกโรงเรียนและงบประมาณ

ทำการสมัครเรียน

ขั้นตอนนี้ตัวแทนจะดำเนินการสมัครเรียน ติดตามผลสถานะของใบสมัครเพื่อให้นักเรียนได้ทราบ มหาวิทยาลัยจะออกจดหมายแจ้งผลใบสมัคร ซึ่งจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ

 • Conditional offer การตอบรับช้า แต่ยังมีเงื่อนไข หมายความว่า มหาวิทยาลัยตอบรับเข้าแล้ว แต่ยังรอเอกสารบางอย่างเพิ่มเติมนั้นเอง
 • Unconditional offer การตอบรับเข้าแบบไม่มีเงื่อนไข คือผู้สมัครมีใบสมัครที่สมบูรณ์แล้ว และพร้อมเข้าเรียนได้
 • Reject จดหมายปฏิเสธเข้ารับ คุณสมบัติไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้นเอง

ตอบรับสถานศึกษาที่เลือก

นักเรียนควรตอบรับยืนยันอย่างเป็นทางการ และทำการจ่ายค่าเทอมตามกฏเกณฑ์ที่กำหนดของสถาบันนั้นต่อไป

 • จดหมายตอบรับ Confirmation Acceptance Studies (CAS) or Confirmation of Enrolment (COE) สำหรับประเทศออสเตรเลียเป็นจดหมายซึ่งจะมีรายละเอียดตัวนักเรียน สถาบัน รหัสเลขที่ Reference ที่สำคัญสำหรับในการทำวีซ่า
 • และ F-1 สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนอเมริกา