LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

บริษัทแอล เอ ไอ เอส จำกัด ไม่ได้ติดตั้ง Cookies ในการเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด  ใดๆ เช่น การติดตามการใช้งาน ความสนใจ หรือการโฆษณา นอกจากนี้ไม่ได้มีระบบติดตั้งแบบ Login ในการจดจำเพื่อให้ผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ระบบ บริษัทจัดตั้งทำเว็ปไซต์เพื่อต้องการให้ผู้เยี่ยมชมได้รับประโยชน์ในด้านการศึกษารวมถึงความรู้ทางวิชาการ และหากผู้ที่สนใจต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมก็จะมีเพียงข้อมูลกรอกเพียงน้อยนิดเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ ดังนั้นเครื่องมือคุกกี้จึงไม่ได้ถูกนำมาติดตั้งในเว็ปไซต์ เพื่อการติดตามข้อมูลหรือกิจกรรมของผู้เยี่ยมชม