LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

UCAS

ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies ได้รับให้เป็นศูนย์ดำเนินการสมัครเรียนให้กับมหาวิทยาลัยในอังกฤษผ่านระบบกลาง UCAS หรือ The Universities and Colleges Admission Service อย่างเป็นทางการ ซึ่งระบบนี้จะเน้นให้บริการสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี 

 

ข้อดี คือ เมื่อนักเรียนเรียนจบระดับมัธยมในอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Foundation,  A Levels ก็สามารถให้เดอะไลอ้อนดำเนินการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ต่อเนื่อง โดยสามารถเลือกตัวเลือกมหาวิทยาลัยได้ 5 ที่ ซึ่งปกตินักเรียนเรียนปีสุดท้ายในระดับมัธยม โรงเรียนอาจจะช่วย แต่การช่วยเหลือไม่ได้คลอบคลุมถึงการหาที่พัก การติดตามใบสมัคร ตรวจ SOP รวมถึงการทำวีซ่าต่อในอังกฤษให้นักเรียน ข้อจำกัดในการให้โรงเรียนทำให้จึงได้เฉพาะเพียงแต่เป็นการกรอกในระบบ ดังนั้นเมื่อนักเรียนต้องการได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องข้อจำกัดในโรงเรียนนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ด้วยเหตุผลนี้ส่วนใหญ่นักเรียนก็ยังต้องการความสะดวกต่อ เมื่อทางเดอะไลอ้อนพร้อมเป็นศูนย์การดำเนินการใบสมัคร จึงทำให้ความช่วยเหลือครบ one stop service นั้นเอง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอะไรต่อไป ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังช่วยเหลือตลอดจนจบกระบวนการ Admission และยังดูแลและให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก