LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

กิจกรรมสัญจรดี ๆ ตัวแทนศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ

The Lion Academy of International Studies ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ Cranfield University จัด Workshop ให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาในการบรรยายหัวข้อ“Aerospace and Manufacturing Technology” บรรยายโดย Dr Supriyo Ganguly ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร Sirindhorn International of Technology, Thammasat University
ขอบคุณท่านอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ