LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

เรียนต่อปริญญาเอก นักเรียนหลาย ๆ คนที่กำลังวางแผนเรียนต่อระดับปริญญาเอก เคยส่งสัยกันมั้ยว่าบางครั้งการตอบรับเข้าระดับปริญญาเอกมีกลไกความยากพอสมควร นอกจากการทำ Proposal และเลือก Supervisor

ให้ตรงกับหัวข้อเรื่องของเราแล้ว แล้วการเรียนในระดับนี้มีระดับกันอย่างไร ลองมาดูความแตกต่างของวุฒิทางวิจัยมีอะไรบ้าง และอะไรเหมาะสมกับเรามากที่สุด

Research Programmes

 

MRes (Master of Research) เป็นหลักสูตรการวิจัยระดับสูงในสาขาวิชาเฉพาะ หลักสูตร MRes มักจะรวมถึงการฝึกอบรมการวิจัย และโอกาสในการเขียนวิทยานิพนธ์ที่สั้นกว่า ซึ่งที่เป็นวุฒิการศึกษาเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำวิจัย

 

MPhil (Master of Philosophy) เป็นหลักสูตรการวิจัยระดับสูง ที่มีส่วนผสมระหว่งการสอนและการทำวิจัย (MA, MSc, LLM, MRes) และปริญญาเอกแบบเต็ม โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการวิจัยต้นฉบับและการส่งวิทยานิพนธ์

 

An Integrated PhD เป็นวุฒิ PhD ที่ผสมผสานการเรียนก่อนในช่วง 1-2 ปีแรก พร้อมทำวิจัยที่สั้นกว่า โปรแกรมนี้เหมาะกับนักเรียนอาจจะไม่ได้จบปริญญาโทมาตรงสาขา หรือ ปริญญาโทที่ไม่ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษมา ก็อาจจะเรียนโปรแกรมนี้เพื่อสร้างความคุ้มเคยสร้างประสบการณ์ในการทำวิจัย

 

A PhD (Doctor of Philosophy) ถือว่าเป็นวุฒิปริญญาเอกที่เต็มรูปแบบ ทำการวิจัยจาก original research และวิทยานิพนธ์จำนวน 6 หมื่น ถึง 1 แสนคำ และสามารถทำการสอบปากเปล่าที่เป็นทางการได้เป็นลำดับ

 

Practice-based research สำหรับการวิจัยนี้จะนักเรียนจะได้มีโอกาสทำงานควบคุ่ร่วมไปกับวิจัยนั้นเอง

KNOWLEDGE STATION