LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

MSc Business Analytic

MSc Business Analytic

Q: MSc Business Analytic คืออะไร?

A: โปรแกรมนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ก็มีส่วนผสมของหลักการคำนวน การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง มีการใช้ระบบซอฟแวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยความไม่แน่นอน ระบบฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ วิชาเรียนนี้นักศึกษาไทยยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก ดังนั้นถือเป็นโอกาสดีทางตลาดแรงงานที่ต้องการสาขาวิชานี้อยู่ไม่น้อยเลยที่เดียว

#เรียนต่อโทด้าน Business Analytic

ปรึกษาได้ที่ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy 02-074-9020

#businessanalytic #postgraudateprogramme #datamining9/98989411

KNOWLEDGE STATION