LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

MA Design : Embroidery

The MA Embroidery course will provide you with an opportunity to specialise in stitch, in the broadest sense of the word. เป็นวิชาที่น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับคนใจรักศิลปะบนเส้นด้าย

กับการเย็บปักถักร้อยพร้อมนวตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ บวกเชิงธุรกิจที่ยุคนี้ทุกคนควรรู้

ปรึกษาฟรีเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ

The Lion Academy 02-074-9020

#MA #Design #Embroidery #Thelionacademy #Thelionacademy

KNOWLEDGE STATION