LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

FASHION DESIGN COLLECTION & MARKETING at istitutomarangoni in ITALY

FASHION DESIGN COLLECTION & MARKETING

at istitutomarangoni in ITALY

How to design and launch a successful womenswear and menswear collection. เรียนการดีไซน์การทำสินค้าให้ประสบความสำเร็จคอลเลขชั่นต่าง ๆ จัดไปเลยอิตาลีมีคำตอบ

#fashiondesigncollectionandmarketing #ITALY

#Bestplace #marangoni#thelionacademy

ปรึกษาเรียนต่อแฟชั่นที่อิตาลีได้ที่ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ

The Lion Academy 02-074-9020

KNOWLEDGE STATION