LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

     นักเรียนหลายๆ คนที่จะสมัครเรียนต่อต่างประเทศ หนึ่งในเอกสารที่สำคัญคือ Statement of Purpose (SOP) จำนวนคำก็จะอยู่ราวประมาณ 300-500 คำ หรือ 

1-2 หน้ากระดาษ A4 เนื้อหาตามพารากราฟจากภาพประกอบข้างล่าง ดูรายละเอียดจากภาพข้างล่างนี้

เนื้อหาสำหรับการเขียน STATEMENT OF PURPOSE (SOP)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี โท ต่างประเทศ เอกสารหนึ่งสำคัญที่หลาย ๆ มหาวิทยาลัยต้องการเรียนรู้ความเป็นตัวตนที่น่าสนใจของนักเรียนคือ Statement of Purpose นอกจากเกรดเฉลี่ยที่จริง ๆ แล้วเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณา จดหมายแนะนำตัวที่บอกเล่าเรื่องราวอย่าง SOP ก็เป็นตัวที่อาจจะทำให้ใบสมัครของเรามีความต่างและชัดเจน นักเรียนที่เกรดเฉลี่ยที่ตรงตามมหาวิทยาลัยอยู่แล้วก็อาจจะเข้าผ่านเงื่อนไขดีไปได้แบบไม่ต้องกังวลมาก แต่ถ้าในคณะนั้น ๆ มีการแข่งขันที่สูงตัวแปรสำคัญก็จะเป็นเรื่องราวที่เรานำเสนอกับทางมหาวิทยาลัย หรือบางมหาวิทยาลัยสนใจชีวิตนอกห้องเรียนของนักเรียนมีเยอะแยะมากมาย เช่นมหาวิทยาลัยในอเมริกา บางคนมีประสบการณ์ที่น่าสนใจในชีวิตนอกห้องเรียน การทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรมาบ้าง หรือบางคนเกรดอาจจะปริ่ม ๆ แต่ประสบการณ์ทำงานเก็บมาเต็มมาหลายปี ซึ่งนักเรียนสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ มหาวิทยาลัยบางที่ก็สามารถพิจารณาในกรณีที่บางคนมีประสบการณ์งานตรงกับสาขาวิชาที่เรียน ประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับสายที่จะเข้าเรียน การช่วยเหลือสังคม ความล้มเหลวแต่สามารถพิชิตเรียนรู้จากความล้มเหลวในเรื่องบางเรื่องจนทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ตามมา ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากบทเรียนต่าง ๆ ที่เคยเจอมา เรื่องราวเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ และน่าสนใจที่มหาวิทยาลัยต้องการเรียนรู้จากนักเรียน

 

เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 6 ย่อหน้าหลัก ซึ่งทีมงานเดอะไลอ้อนจัดทำมาเพื่อให้ดูง่ายมากขึ้นดังนี้

  • Paragraph 1: Introduction
  • Paragraph 2: Education Background
  • Paragraph 3: Working Experience (ถ้ามี) ใส่ประสบการณ์การทำงาน หากสาขานั้นตรงกับสาขาที่เราสมัครจะเรียนถือว่าเป็นประโยชน์มาก ในกรณี ถ้าไม่มีก็สามารถใส่เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การฝึกงาน เรื่องราวที่น่าสนใจ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่นักเรียนทำนอกห้องเรียน แล้วมีประโยชน์อะไรยังไงต่อตัวเอง หรือสังคม ก็สามารถใส่ลงไปได้
  • Paragraph 4: Why you want to study this programme ทำไมถึงต้องการเรียนวิชาสาขาที่สมัครไป เพราะอะไร
  • Paragraph 5: Future Career อาชีพที่ต้องการเป็น ทำ ในอนาคต 
  • Paragraph 6: Conclusion

อย่างไรก็ตามนักเรียนควรศึกษาวิชาโปรแกรมที่สมัคร บางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดมาเลยว่าต้องการจำนวนคำเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่ได้กำหนดโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณหน้ากระดาษเอสี่ หรือ หน้าครึ่ง

KNOWLEDGE STATION