LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

ระบบสาธารณสุขในอังกฤษ National Health Service or NHS

เป็นระบบสาธารสุขที่คนที่พักอาศัยที่สหราชอาณาจักรได้รับจากรัฐบาล นักเรียนที่ไปเรียนอยู่ที่อังกฤษเกินกว่า 6 เดือน จะต้องเสียค่าประกันสุขภาพตั้งแต่เริ่มแรกในขั้นตอนสมัครวีซ่า ซึ่งถือเป็นกฎหมายส่วนหนึ่ง

ซึ่งถือว่าราคาต่อปีหากนับแล้วก็เป็นค่าประกันที่ไม่แพงมากหากเทียบเท่ากับว่าหากเราเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา ค่านี้ไม่คลอบคลุมเฉพาะเรื่อง การตรวจวัดสายตา ค่าหมอฟัน หรือพวกค่ายาใบสั่งยา แต่หากเกิดป่วยต้องแอดมิดแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์มาก และนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกแล้ว

          ขั้นตอน เมื่อเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษา เรียนมหาวิทยาลัย หลังจากได้ลงทะเบียนเรียบร้อย สิ่งหนึ่งที่ควรพึ่งกระทำคือ ไปลงทะเบียนระบบสาธารณสุขใกล้บ้านที่เราอยู่ นำพาสปอร์ต จดหมายการเป็นนักศึกษา ซึ่งจะลงทะเบียนที่ไหน สามารถตรวจสอบได้ที่เวป เช่น พักบ้านอยู่แถว Islington, London ก็เข้าหาว่าระบบสาธารณสุขอยู่แถวไหน แล้วไปลงทะเบียนที่นั้น เพราะว่าหากไม่ได้รับการลงทะเบียนไว้ เกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมา เป็นเรื่องงานช้างมากในการที่จะรอลงทะเบียน เพราะว่าการเข้ารับการรักษาในประเทศอังกฤษ มีขึ้นตอนของการรอ ค่อนข้างนาน พูดง่าย ๆ อย่าเจ็บป่วยนี้ดีสุดแล้ว เพราะว่าการรอคอยในการเข้ารักษาสามารถกินเวลาทั้งวันได้เช่นกัน ดังนั้นนักเรียนควรไปลงทะเบียนให้เรียบร้อย การเข้าพบหมอแต่ละครั้งไม่ใช้เรื่องสนุก มีปัจจัยหลายประการ เช่นการนัดหมาย การเข้ารับการรักษา แต่หากทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยอย่างน้องก็ช่วยประหยัดเวลาหากเกิดกรณีฉุกเฉินกับเราได้

Useful website: http://www.nhs.uk/pages/home.aspx

KNOWLEDGE STATION