LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

ทำไมค่าเรียนมัธยมแคนาดาถึงไม่แพง?

ทำไมค่าเรียนมัธยมแคนาดาถึงไม่แพง?

คำตอบ

เพราะโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ต่อให้เป็นรัฐบาลก็มีคุณภาพการเรียนการสอนที่แข็งแรง เนื่องจากรัฐกำกับทั้งหมดมาตราฐานจึงเท่าเทียมกัน ซึ่งเราจำเป็นต้องลบภาพโรงเรียนรัฐในเมืองไทยไปก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าการบริหารงานแบ่งตามเขตของโรงเรียน คล้าย ๆ กับตำบลไหนก็มีกรรมการบริหารครอบคลุมในตำบลนั้น ๆ ทั้งหมด ในหนึ่งตำบลอาจจะมีโรงเรียนคลอบคลุมถึง 10 โรงเรียนเป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ในการบริหารงานก็จะเป็นกลุ่มบริหารเดียวกัน

ซึ่งจุดเด่นของรร รัฐในแคนาดา ก็คือ
     ✅  นักเรียนกว่า 90% เป็นชาวแคนาเดี่ยน
     ✅  ที่พักส่วนใหญ่กับ Homestay แต่ก็มีไม่มากที่ รร มีหอพักนักเรียน
     ✅  สมัครเข้าเรียนได้โดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าเรียน หรือการสอบแข่งขันในการคัดเลือก
     ✅  ไม่จำเป็นต้องผลส่งผลสอบภาษา
     ✅  เข้าได้ทุกเทอมการศึกษา หากมีที่นั่ง
     ✅  เมื่อจบหลักสูตรมัธยมปลาย

KNOWLEDGE STATION