LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

การขอวีซ่านักเรียนประเทศอเมริกา F-1 Student Visa

     ก่อนที่จะสมัครวีซ่า นักเรียนทุกคนต้องได้รับการตอบรับจากโรงเรียนก่อน เมื่อได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา สถานศึกษาจะขอดูเอกสารต่าง ๆ และ ออกเอกสารที่สำคัญต่างเพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าให้นักเรียนในการขอวีซ่านักเรียน

 

     มีนักเรียนสอบถามมาว่าขอวีซ่าไปอเมริกายากมั้ย? อืมมมม เดอะไลอ้อนขอตอบตรงไปตรงมาไม่โลกสวย คือไม่ทราบจริงๆ ครับ คำว่ายากหรือง่าย ตอบแทนผู้สมัครไม่ได้ เพราะคนที่ตัดสินคือเจ้าหน้าที่กงสุล และ การพิจารณาวีซ่าของสถานทูตอเมริกาขึ้นอยู่กับผู้สมัคร ที่จะต้องตอบคำถามที่แท้จริงอย่างตรงไปตรงมา ส่งเอกสารที่จริง และมีปฏิภาณไหวพริบ ใครที่บอกว่าเกี่ยวกับดวง เดอะไลอ้อนคิดว่าไม่น่าจะใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง การพิจารณาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ จากประวัติข้อมูลที่ผู้สมัครให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สถานะทางการเงิน อาชีพ จุดประสงค์ในการไป สภาพทางครอบครัว และอื่นๆ เป็นองค์ประกอบร่วมในการพิจารณาแต่ละบุคคล ดังนั้นที่หลายคนอ้างว่า ทำไมคนนี้ได้ง่ายหรือยาก สัมภาษณ์แค่ไม่กี่คำถาม ก็ต้องเรียนตามตรงว่า เจ้าหน้าที่เค้าเจอผู้สมัครมาเยอะครับ การพิจารณาของเค้าขึ้นดุลยพินิจ ตามแต่ละคน จะเอาประสบการณ์ของอีกคนมาเปรียบเทียบของคนรวมกันคงเป็นไปไม่ได้ รวมถึงการตอบคำถามระหว่างสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน

    ไม่มีบริษัทที่ไหนจะมารับรองการันตีผลได้ และไม่ควรหลงเชื่อ ให้พิจารณาไว้ว่าเจ้าหน้าที่กงสุลเท่านั้นที่มีอำนาจสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินสถานะวีซ่า บุคคลอื่นไม่สามารถการันตีได้ อย่างไรก็ตามหาเลือกบริษัททำ อาจจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการช่วยกรอกแบบออนไลน์ให้ ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีเวลา ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดของเรื่องความสะดวกมีคนช่วยกรอกจัดเรียงเอกสาร สำหรับวีซ่านักเรียน เดอะไลอ้อน ยินดีช่วยเหลือและให้คำแนะนำทำวีซ่าจากประสบการณ์และความรู้มีอยู่อย่างเต็มความสามารถและให้ข้อมูลตามจริงอย่างสุจริตภายใต้กฎของสถานทูตอเมริกา และถือเป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนต้องทราบดีว่าการพิจารณาการออกวีซ่าอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตโดยตรง ในกรณีที่ไม่สามารถออกวีซ่าได้เพราะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ และไม่มีอำนาจในการติดต่อโดยตรงกับทางสถานทูตอเมริกา ซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากเว๊ปไซต์ทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ และเชื่อถือสูงสุด

 

    ทีมเดอะไลอ้อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ สุจริตใจในการขอวีซ่า ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเคร่งครัด และเป็นพลเมืองที่ดีในฐานะนักเรียนนักศึกษา และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งใจและนำความรู้กลับมายังประเทศบ้านเกิดพร้อมประสบการณ์ความรู้ที่ดีติดตัว เพราะความรู้คือทรัพย์ที่ใช้ไม่หมดทั้งชีวิต

F-1 Visa

    ในที่นี้เดอะไลอ้อนจะหมายถึงวีซ่าประเภท F-1 ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียนประเภทที่ใช้มากที่สุดในการเข้าสหรัฐอเมริกา เช่น เรียนวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมเอกชน หรือ สถาบันโรงเรียนภาษา นักเรียนจำเป็นต้องมีวีซ่า F-1 คอร์สโปรแกรมนั้นมีการเรียนมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียน F- 1 เอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา

 1. ฟอร์ม Application DS-160
 2. พาสปอร์ตมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. รูปถ่ายพื้นหลังขาว 1 รูป ขนาด 2”x 2” เห็นใบหน้า เปิดหู
 4. หลักฐานการจ่ายเงินค่าวีซ่า US 160 เหรียญ
 5. จดหมายจากโรงเรียน I-20
 6. SEVIS fee
 7. Transcripts
 8. Certificate
 9. ผลสอบภาษา เช่น IELTS, TOEFL, SAT
 10. สูติบัตร (ถ้าได้รับการสนันสนุกการเงินจากผู้ปกครอง ให้แสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์)
 11. เอกสารทางการเงิน Bank Statement แสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด
 12. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมที่จำเป็นที่จะสนับสนุนด้านข้อมูลอื่นเพิ่มเติม หากผู้สมัคร
  *เอกสารทางการเงินผู้สมัครจะต้องนำไปยื่นให้ทางสถานทูตในวันนัดหมาย*

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัคร Non-immigrant Visa Electronic Application (DS-160) ให้ครบถ้วน
 • จ่ายค่าวีซ่า 
 • ทำการนัดหมายผ่านเว๊ป และเตรียมเอกสารในวันยื่นให้ครบถ้วน 
 • เตรียมเอกสารไปที่สถานทูตตามเวลานัดหมาย และนำเอกสารตามระบุ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปยื่นด้วยตัวเองในวันนัดหมาย