Kensington Park School เป็นโรงเรียนเอกชนมัธยมที่รับนักเรียนชายและหญิง หรือสหศึกษาตั้งแต่อายุ 11-18 ปี อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่ แต่ประสบการณ์อาจารย์และครูมีประสบการณ์ยาวนานที่อยู่ในโรงเรียนประจำมาช้านาน

• ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน

• สำหรับนักเรียน Year 7 - 11 จะเรียนที่ Bark Place ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ Kensington Gardens

• สำหรับนักเรียน Sixth Form โรงเรียนจะอยู่ตรงข้ามกับ Natural History Museum

• มีนักเรียนโดยเฉลี่ย 124 คน

KPS มีแยกการเรียนออกมาสองอาคารเพื่อแยกนักเรียนระดับ Senior และ ระดับ Sixth Form เช่น

KPS Sixth Form, เรียนที่ Queen Gate,ที่เปิดรับนักเรียนอายุ 16-18 ปี

KPS Seniors , เรียนที่ Bark Place, ที่เปิดรับนักเรียนอายุ 11-16 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.kps.co.uk/

Kensington Park School, London UK

Credit Photo : KPS

1.Kensington Park School Sixth Form,
59 Queen's Gate,
South Kensington, London, SW7 5JP,
UK


พิมพ์

2.Kensington Park School (Years 7-11),
40-44 Bark Place,
London, W2 4AT
UK


พิมพ์