LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Student Visa UK

 

Student Visa UK 1

การยื่นเอกสารควรยื่นเท่าที่สถานทูตร้องขอเท่านั้นเพื่อประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ แต่หากต้องการเน้นจุดสำคัญอะไร สามารถ highlight หัวข้อสำคัญนั้นๆ เพิ่มเติมได้**