LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

สำหรับผู้ปกครองที่วางแผนให้บุตรหลานเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ หรือเรียนภาษาช่วงปิดเทอม โรงเรียนภาษา Avalon College ที่ออสเตรเลียเป็นโรงเรียนแห่งแรกในออสเตรเลียที่เปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ถึง 17 ปี

 

Avalon College

 

ที่จะเรียนได้ภาษาในโรงเรียนแบบพักอาศัยและได้รับการดูแลจากโรงเรียนโดยตรง หากเราจะมองหาโรงเรียนที่ภาษาที่เปิดรับนักเรียนอายุน้อย ๆ นั้น ถือว่าค่อนข้างหายาก ด้วยเงื่อนไขของกฎหมายและใบอนุญาตในการดูแลเด็กเล็ก ส่วนส่วนใหญ่โรงเรียนภาษาทั่วไปจะรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป  จึงทำให้โรงเรียนภาษา Avalon College มีจุดเด่นด้านนี้ ทั้งหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติ ดังนั้น

  • จุดเด่นที่ตามมาคือ นักเรียนที่เข้าไปเรียนจึงมีพื้นฐาน แบคกราวน์ที่เหมือนกัน ทำให้ลดความตึงเครียดของเด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน นักเรียนจะรู้สึกว่าเพื่อน ๆ ทุกคนนั้นมีทักษะที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นความกังวลที่ว่าจะเรียนภาษาไม่ได้ ไม่ทัน จึงตัดออกไปในข้อจำกัดนี้
  • และที่สำคัญมีระบบที่พัก ที่พักในโรงเรียนแบบนักเรียนประจำ และดูแลจากครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนโดยตรง นักเรียนจะได้กินอยู่อาหารครบ สามมื้อ พักอาศัยในโรงเรียนที่มีสภาพบรรรยากาศแบบชนบท ด้วยพื้นที่เกือบ 200 ไร่ ติดชายฝั่งทะเล สภาพบรรยากาศที่สวยงาม น่าอยู่ เป็นสัดส่วน เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อผู้ปกครอง ความปลอดภัยจึงอยู่ในขั้นสูง มีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงาม ดังนั้นความกังวลเรื่องการเดินทางระหว่างบ้าน โรงเรียนที่เคยมีในโรงเรียนปกติ ในรูปแบบนี้จึงเหมาะมากสำหรับเด็กเล็ก ๆ

 

Avalon College 1

 

ในกรณีที่ผู้ปกครองเตรียมวางแผน สร้างความพร้อม เตรียมความคุ้นเคยให้บุตรหลานว่าอาจจะส่งให้ลูกเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ และต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นี้ก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

  • จุดแข็งหากจบหลักสูตร หากผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนต่อมัธยมในออสเตรเลีย ทางโรงเรียน Avalon College ก็ยังสามารถช่วยหาโรงเรียนที่เหมาะสมด้วยคอนเนคชั่นที่มีอยู่อย่างแน่นแฟ้นกับโรงเรียนมัธยมอื่น ๆ ในออสเตรเลีย

 

Length of Study

การลงทะเบียนเรียนเรียนได้ตั้งแต่ สองสัปดาห์ จนถึง หลักสูตรถึงหนึ่งปี

 

Fees

ค่าเทอมก็จะคิดเป็นสัปดาห์ อยู่ระหว่างสัปดาห์ละ 650 เหรียญออสเตรเลีย (Holiday Programme)

 

Uniform

รูปแบบการเรียน นักเรียนก็จะมีชุดนักเรียน ทำให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวตามข้อกำหนดของโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนภาษา แต่ทำให้เกิดความรู้สึกเสมือนได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำจริง ๆ