LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

หากนักเรียนไปเรียนที่เวอร์นอน แคนาดาแล้วมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ เช่น ไม่สบาย ปวดหัว เป็นไข้ ตัวร้อน นักเรียนสามารถแจ้งกับทางโฮสเพื่อที่จะให้โฮสพาไปที่  Medical Clinic  หรือคลีนิกใกล้บ้าน

 

see doctor

 

นักเรียนสามารถ walk in เข้าไปได้เลย ตามวันและเวลาที่สถานรักษากำหนด โดยไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า หากนักเรียนมีการเจ็บป่วยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถรักษาได้ฟรี เพราะก่อนไปเรียนนักเรียนทุกคนได้ชำระค่าประกันสุขภาพให้กับทางโรงเรียนก่อนที่จะเรียนที่เวอร์นอนแล้ว  แต่จะต้องมีการเสียค่ายา โดยทางแพทย์จะทำการตรวจและให้ใบสั่งยามาเพื่อที่เรามาซื้อยาตามแพทย์สั่ง   นักเรียนไปโรงเรียนได้สักพักทางโรงเรียนจะนำบัตร Personal Health มาให้และให้นำบัตรนี้ไปทุกครั้งที่ทำการรักษา

 

see doctor 0

 

หน้าตาของ Medical Clinic  และพิกัดที่ตั้ง

5001 Anderson Way, Vernon, BC V1T 9V1, Canada

อยู่บนชั้น 2 ของห้าง Superstore ถือว่าเป็นห้างใหญ่ในเขตเวอร์นอน

 

see doctor 3

see doctor 4