LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Alberta High School Diploma Graduation Requirements

 

Alberta High School Diploma Graduation Requirements

 

สำหรับนักเรียนที่เรียนมัธยมปลายในเมืองอัลเบอร์ต้า แคนาดา จำเป็นต้องเก็บเครดิตให้ได้อย่างต่ำ 100 เครดิตขึ้นไป เพื่อใช้สำหรับในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือทำงาน ซึ่งในบางคณะหรือสาขาในปริญญาตรีนั้นอาจจะต้องการวิชาอื่นเสริม หรือหน่วยกิตเพิ่มดังนั้น นักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลในระดับปริญญาตรีด้วยว่ามีวิชาที่เฉพาะเจาะจงหรือคะแนนที่ต้องทำให้ได้ตามเกณฑ์หรือไม่อย่างไร

สำหรับหลักเกณฑ์การจบมัธยมปลาย

 • เก็บหน่วยกิจให้ได้ขั้นต่ำที่ 100 เครดิต
 • นักเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับ ในวิชาดังนี้
 • ภาษาอังกฤษ English 30-1 หรือ English 30 -2 (เลข 30 เป็นระดับ level ของแต่ละชั้นปี)
 • สังคมศาสตร์ Social Studies 30-1 or English 30-2
 • คณิตศาสตร์ Math 20-1 or Match 20-2 or Math 20-3
 • วิทยาศาสตร์ Science 20 or 24 or Biology 20 or Chemistry 20 or Physics 20
 • พละศึกษา Physical Education 10 (3 Credits)
 • กลุ่มอาชีพ และ การบริหารชีวิต Career and Life Management (CALM) 20 (3 Credits)

   และจะต้องมี 10 เครดิต จากการเรียนในกลุ่มวิชาเลือกอื่น ๆ ดังนี้

 • Career and Technology Studies (CTS)
 • Fine Arts
 • Second Languages (French, Spanish, etc)
 • Physical Education 20 and/or 30

และจะต้องมี 10 ครดิตในวิชาที่อยู่ระดับ 30 Level เพิ่มเติมนอกจากวิชา English 30-1 or 30-2 และ Social Studies 30-1 or 30-2

เพื่อให้การเก็บหน่วยนั้นสมบูรณ์ครบ 100 หน่วยกิต นักเรียนควรแผนเก็บเครดิตในระดับชั้นปีดังนี้

 • 35 เครดิต - เกรด 10
 • 35 เครดิต - เกรด 11 และ
 • 30 เครดิต - เกรด 12

เพิ่มเติม จากการเก็บเครดิต หากวางแผนเรียนต่อระดับปริญญาตรีต่อไม่ว่าจะเป็นแคนาดา ก็ดี หรือที่อื่น แนะนำให้เข้าหลักสูตรตั้งแต่ในเกรด 10 เพื่อให้การเรียนหรือเก็บหน่วยวิชานั้นครบตามเวลา ไม่แน่นเสียจนเกินไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความเหมาะสมและการวางแผนการเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน ถ้าไปเรียนเกรด 11-12 วิชาบางตัวในเมืองไทยก็สามารถโอนเทียบได้ในบางวิชาเช่นกัน ทั้งนี้นักเรียนควรให้ติวเตอร์หรือซัพพอร์ตของโรงเรียนในการชี้แนะแนวทางในการลงวิชาในแต่ละเทอมว่าเหมาะสมกับเวลาและตารางของเราหรือไม่อย่างไร

นักเรียนที่จบหลักสูตร Diploma ที่แคนาดา ก็สามารถเรียนต่อปริญญาตรีในแคนดา ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ หรือเมืองไทยก็ ได้ตามปกติไม่ได้มีข้อจำกัดอะไร ยกเว้นเสียแต่ว่าในบางคณะนั้น ๆ ต้องการข้อสอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เรียนต่อแพทย์ ก็อาจจะมีสอบ ISAT, SAT , UCAT เพิ่มเติมจากวุฒิที่มีได้เช่นกัน