LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

ปริญญาโทสาขากการจัดการ การก่อการร้าย ความกังวลความปลอดภัยระดับประเทศ ซึ่งเป็นวิชาที่หน่วยงานภาครัฐหรือระดับประเทศให้ความสนใจเพิ่ม ๆ มากขึ้นเรื่อย

 

เนื่องจากดัชนีการก่อการ้ายทั่วโลกประมาณการกันว่าจะเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งการเรียนหลักสูตรนี้หน่วยงานภาครัฐจะต้องเรียนรู้การจัดการการก่อการร้ายที่มีหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการก่อความไม่สงบในระดับท้องถิ่นและระดับโลกอย่างไร

 

วิชาที่จะต่อยอดจากสายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นสายตำรวจ ทหาร ก็สามารถเรียนวิชาด้านนี้ได้ ลองมาดูตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ในอังกฤษว่ามีที่ไหน และสอนวิชาอะไรบ้าง

 

Terrorist Management Security

 

ปริญญาโทอังกฤษ สาขา การจัดการก่อการร้าย ความมั่นคง
 MSc Counterterrorism
Cranfield University
MSc Terrorism, Security and Radical Right Extremism
Richmond The American International University London
MSc Organised Crime, Terrorism and Security
University of Essex
Entry requirementsสำหรับเกรดเฉลี่ย นักเรียนไทยที่มหาลัยต้องการ อยู่เกรด 3.2 ขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาโดยตรงไม่ว่าจะเป็น ด้านจิตวิทยา กฎหมาย ทหารตำรวจ ก็สามารถรับพิจารณาได้เช่นกันUK first Degree minimum second class honours (2.2)
US Degree with a minimum CGPA of between 2.5 and 3.0
or international equivalent
Academic Interview
A degree with an  overall 2:2, or international equivalent,
in a Social Science, Humanities, Statistics or Maths
หรือพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องได้
IELTSIELTS 7.0IELTS 6.0IELTS 6.5
ModulesIntroductory Studies
Applied Counterterrorism: ทำความเข้าใจตามหลักฐาน ประวัติศาสตร์และลักษณะการก่อการร้ายในรูปแบบใหม่ ประเมิณรูปแบบที่แตกต่างกัน ข้อบกพร่องขอกลยุทธิ์ โดยเน้นกรณีศึกษาอย่างละเอียด

Strategies, Ideologies and Tactics of Terrorism: สอนเกี่ยวกับเบื้องหลังกลยุทธิ์ในการก่อการร้ายและการเลือกเป้าหมาย ใช้ประโยชน์จากวัตถุระเบิดและอาวุธปืน เพื่อตรวจสอบแนวยุทธวิธีการก่อการ้ายประเภทต่างๆ

Understanding Terrorism and Counterterrorism: สอนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ๆ ในการก่อการร้าย ต้นตอประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยง วิวัฒนาการ และทฤษฏีที่สำคัญ นักเรียนจะได้ค้นคว้าวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและประเมิณการก่อการร้ายและป้องกันต่อต้านการก่อการร้าย

Research Project
Insurgency, Civil War, and Terrorism
Security & Insecurities: Bodies, Identities, Images
Evolutions in Radical Right Ideology
Research Methodology
Contemporary Radical Right Politics and Parties
Countering Terrorism, Extremism and Hate Crimes
The analysis, politics and prevention of terrorism
Globalisation and organised crime
Security and the state
The hacker ethic
Human rights
Intership opportunities Yes, จุดเด่น มีฝึกงาน และเครือข่ายที่นักเรียนสามารถเลือกได้เช่น
The Centre for Analysis of the Radical Right