LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

ปริญญาโทสาขาวิชา ต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่สุดจากมหาวิทยาลัยแครนดฟิลด์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นดังสุดในอังกฤษในสาขาแนววิศวกรรมการบิน และประเภทวิชาด้านความมั่นคง

 

Counterterrorism MSc

 

สาขาวิชาต่อต้านการก่อการร้ายเป็นวิชาที่สอนโดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิอย่างสูงที่จบหลากลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านฟิสิกส์ โบราณคดี ด้านความมั่นคงก่อการร้าย วิทยาศาสตร์ พิสูจน์หลักฐาน เพื่อให้นักเรียนให้ศึกษาสาเหตุของการก่อการร้าย วิธีการต่อสู้ การประเมิณเหตุการณ์และจัดการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อการร้าย ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ทันสมัยและเป็นสาขาวิชาที่สำคัญอย่างมากต่อความมั่นคง

 

Campus: Cranfield Campus

 

Qualifications:  MSc, PgDip, PgCert (มีทั้งปริญญาโท Diploma หรือ ประกาศนียบัตร)

 

รูปแบการเรียนการสอน : สอบทั้งเขียนและภาคปฏิบัติ พรีเซนต์งาน และสอบลักษณะ Oral exam

 

คุณวุฒิที่ใช้:  IELTS 7.0  คะแนนไอเอลถึงแม้จะสูงแต่ก็สามารถเรียนภาษา Pre sessional English Programme กับมหาวิทยาลัยได้ คะแนนที่สูงนี้เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่ต้องมีการพรีเซนต์เยอะ ทั้งแบบ Oral and Written ดังนั้นนักเรียนควรมีผลภาษาในระดับที่ดีพอสมควร เพื่อให้การเรียนไม่เป็นอุปสรรคมาก

 

สำหรับเกรดเฉลี่ย นักเรียนไทยที่มหาลัยต้องการ อยู่เกรด 3.2 ขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาโดยตรงไม่ว่าจะเป็น ด้านจิตวิทยา กฎหมาย ทหาร ตำรวจ ก็สามารถรับพิจารณาได้เช่นกัน

 

วิชาที่สอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออัพเดทให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดวิชามีตัวบังคับ และตัวเลือก

 

สำหรับวิชาบังคับเช่น

 • Introductory Studies
 • Applied Counterterrorism: ทำความเข้าใจตามหลักฐาน ประวัติศาสตร์และลักษณะการก่อการร้ายในรูปแบบใหม่ ประเมิณรูปแบบที่แตกต่างกัน ข้อบกพร่องขอกลยุทธิ์ โดยเน้นกรณีศึกษาอย่างละเอียด
 • Strategies, Ideologies and Tactics of Terrorism: สอนเกี่ยวกับเบื้องหลังกลยุทธิ์ในการก่อการร้ายและการเลือกเป้าหมาย ใช้ประโยชน์จากวัตถุระเบิดและอาวุธปืน เพื่อตรวจสอบแนวยุทธวิธีการก่อการ้ายประเภทต่างๆ
 • Understanding Terrorism and Counterterrorism: สอนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ๆ ในการก่อการร้าย ต้นตอประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยง วิวัฒนาการ และทฤษฏีที่สำคัญ นักเรียนจะได้ค้นคว้าวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและประเมิณการก่อการร้ายและป้องกันต่อต้านการก่อการร้าย
 • Research Project

 

และมีวิชาเลือกที่คลอบคลุมดังนี้

 • Analytical Techniques
 • Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Terrorism (CBRN)
 • Counterterrorism and Intelligence
 • Counter Improvised Explosive Devices Capability
 • Courtroom Skills
 • Cyberterrorism
 • Diplomacy and Conflict Resolution
 • Firearms Investigations
 • Fires, Explosions and their Investigation
 • Forensic Ballistic Investigations
 • Forensic Exploitation and Intelligence
 • Introduction to Firearms Investigations and Forensic Ballistics
 • Investigation and Evidence Collection
 • Protecting Critical National Infrastructure
 • Reasoning for Forensic Science
 • Risk, Crisis and Resilience
 • Terrorism Risk Management and Mitigation
 • Terrorism and the Law

 

นักเรียนที่สนใจคอร์ส การต่อต้านการก่อการร้าย สามารถติดต่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ฟรีที่ตัวแทนประเทศไทย The Lion Academy of International Studies โทร 02-074-9020