LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

ตัวอย่างรายชื่อโรงเรียนเก่าแก่ในอังกฤษ โรงเรียนมัธยมอังกฤษนอกจากจะมีความเก่าแก่ พร้อมประวัติศาสตร์อันยาวนาน ยิ่งมีประวัติอันยาวนานจึงเป็นตัวแปลสำคัญในการสร้างพลังความศรัทธาและน่าเชื่อถือให้ผู้ปกครองชาวอังกฤษจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเอง

THE OLDEST SCHOOLS IN THE UK

 

THE OLDEST SCHOOLS IN THE UK

No

School

Established

อายุมากกว่า/ปี

Amount/Term

1

The King's School, Canterbury

597

1423

£14,420.00

2

Hereford Cathedral School 

676

1384

£14,445.00

3

Ruthin School

1284

736

£13,500.00

4

Winchester College

1382

638

£13,903.00

5

Sevenoaks School

1432

588

£12,930.00

6

Eton College

1440

580

£14,167.00

7

Westminster School

1541

479

£13,869.00

8

Sherborne School

1550

470

£13,998.00

9

Bedford School

1552

468

£11,186.00

10

Shrewsbury School

1552

468

£13,035.00

11

Tonbridge School

1553

467

£14,035.00

12

Rugby School

1567

453

£12,266.00

13

Harrow School

1572

448

£14,200.00

14

Dulwich College

1619

401

£14,782.00

15

Sidcot School

1699

321

£9,950.00

16

Warminster School

1707

313

£12,320.00

17

St Edmund's School Canterbury

1749

271

£12,227.00

18

Ackworth School

1779

241

£10,520.00

19

Wellington School 

1837

183

£11,330.00

20

Rossall School

1844

176

£11,695.00

21

Royal Russell School

1853

167

£12,723.00

22

St Lawrence College

1879

141

£12,303.00

23

Wrekin College

1880

140

£11,700.00

24

Stonar School

1895

125

£12,320.00

25

Moreton Hall School

1913

107

£12,100.00

** Note: ค่าเทอมของปี 2021 : ข้อมูลจัดทำขึ้นในปี 2020 ซึ่งรายละเอียดของค่าเทอมจะมีอัตราการเพิ่มทุกปี แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลอัพเดทจากเว๊ปไซต์โรงเรียนโดยตรงอีกครั้ง