LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

TEAM THE LION : “NONG MOOK”

TEAM THE LION : “NONG MOOK”
Programme : MSc in Business Management at University of East Anglia (UEA),UK

น้องมุกเรียนหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี สาขา MSc Business Management ที่มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย เมืองนอริช ประเทศอังกฤษ

STUDENT’S VOICE