LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header9

ที่พักประเภทนี้นักเรียนจะได้อยู่อาศัยในบ้านร่วมกับเจ้าของบ้านที่เป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษ ซึ่งทำให้ได้ประสบการณ์การอยู่ร่วมกับคนต่างชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง นักเรียนจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะทางด้านภาษา, อาหาร และรูปแบบการดำรงชีวิต เป็นต้น โดนปรกติโรงเรียนทั่วไปจะมีบริการด้านนี้อยู่ ซึ่งก็จะมีราคาแตกต่างกันไป เช่น รวมอาหาร สองมื้อ (Half-board) หรือ สามมื้อ (Full-board) แต่ส่วนใหญ่นักเรียนจะเลือก สองมื้อเนื่องจากกลางวันจะไปหาทานที่โรงเรียนกันเอง

ADVANTAGES

·       ได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ หรือ นักเรียนด้วยกัน

·       สามารถเช่าแบบระยะสั้นได้

·       ย้ายเข้าง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่โรงเรียนจัดนัดหมายให้ ตามเวลาของเราที่สะดวก

·       ค่าเช่ารวมบิลต่างๆ หมดแล้ว