"น้องขนมปังคนเก่งบินเดี่ยวคนเดียวเรียนซัมเมอร์ 6 สัปดาห์โรงเรียนมัธยมประจำอังกฤษที่ Adcote School"