"น้องอิชย์เรียนต่อมัธยมประจำอังกฤษใน Year 9 ที่ โรงเรียน Myddleton College"