ทุนจากมหาวิทยาลัย Middlesex University

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และ โท มากถึง 2000 ปอนด์ สำหรับภาคการศึกษา 2017

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies

fShare
0