วันที่ 9/11/2017 เวลา 11:30-12:30 น.

University of Portsmouth I Interview Day

ขอเชิญนักเรียนสนใจเรียนต่อปริญญาตรี และโทเข้าสัมภาษณ์ตรง

และถามข้อมูลของโปรแกรมที่สนใจจากมหาลัย Portsmouth ประเทศอังกฤษได้ที่

ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy 02-074-9020

fShare
0

LATEST NEWS