ประเภทวีซ่านักเรียนหลัก ๆ สำหรับประเทศอังกฤษ

1. Tier 4 (General) Student Visa

ข้อมูลของวีซ่าประเภทนี้ ข้อควรคำนึง
นักเรียนสามารถทำงานได้ตามชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด นักเรียนจำเป็นต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกำหนด
นักเรียนสามารถขยายช่วงเวลาในการเรียนหรือต่ออายุวีซ่าได้ นักเรียนจำเป็นต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกำหนด

2. Short-Term Student Visa- 6 months

ข้อมูลของวีซ่าประเภทนี้ ข้อควรคำนึง
อนุญาติให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนคอร์สระยะสั้นอะไรก็ได้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สามารถทำงานได้
ค่าวีซ่าราคาถูกกว่า Tier 4 Visa ไม่สามารถขยายเวลาในการอยู่ในอังกฤษได้
ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Tier 4 ได้ต้องกลับประเทศหลังจากจบวีซ่าตามกฎหมายเท่านั้น

3. Short-Term Student Visa- 11 months (For students aged over 18 only)

ข้อมูลของวีซ่าประเภทนี้ ข้อควรคำนึง
อนุญาติให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนคอร์สระยะสั้นอะไรก็ได้ไม่เกิน 11 เดือน ไม่สามารถทำงานได้
ค่าวีซ่าราคาถูกกว่า Tier 4 Visa ไม่สามารถขยายเวลาในการอยู่ในอังกฤษได้
ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Tier 4 ได้ต้องกลับประเทศหลังจากจบวีซ่าตามกฎหมายเท่านั้น
  ไม่สามารถ Mix courses กับคอร์สเรียนอื่นได้ เช่น English Plus เป็นต้น
fShare
0

LATEST NEWS