LIFE SKILLS

SUMMER CAMP

CAMBRIDGE , UK

จุดเริ่มต้นของการสร้างประสบการณ์ชีวิต วิชาที่ไม่มีสอนในห้องเรียน

ซัมเมอร์นิยามใหม่กับวิชาเรียนที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน ความสมดุลในการเรียน

นักเรียนจะได้เรียนรู้จริงทั้งทัศนศึกษ และสำคัญที่สุดในโปรแกรมนี้ เข้าฝึกอบรมคอร์ส Training เช่น เรียนรู้การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือตัวเองกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งวิชาเรียนเหล่านี้ในต่างประเทศ มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เทคนิควิชา ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ดังนั้นนอกจากจะได้ฝึกภาษาในห้องเรียน กิจกรรมสนุก ๆ แล้ว การเข้าอบรมวิชาการที่ได้เข้าถึงประสบการณ์ และรับประโยชน์จากการอบรมที่ให้มากกว่า ประโยชน์สูงสุดที่น้อง ๆ จะได้รับจากประสบการณ์โดยตรง ความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดต่อไป และนี้คือสิ่งที่ทีมงานสิงโตอยากมอบให้นักเรียนเรียนรู้จากห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดกับการลงทุนที่ไม่เคยทุน!

ตารางกิจกรรมการเรียนจะเน้น การเรียนในช่วงเช้า ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการทัศนศึกษา และวันเสาร์จะเป็นทัศนศึกษาเต็มวันกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม พร้อมไกด์จากทีมงานพี่สิงโตและโรงเรียน

วันอาทิตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัยกับ Homestay

ราคานี้รวม

1.ค่าเรียนภาษาอังกฤษ

2.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

3.ค่าที่พักกับ Host Family

4.พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งการซักเสื้อผ้า

5.ค่าประกันการเดินทาง

6.กิจกรรมทัศนศึกษาตามที่ระบุในโปรแกรม

7.ค่าบริการรับรับส่งสนามบิน

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชั้นตอนการสมัคร

1.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018

2.เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง Passport อายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ

3.ชำระค่ามัดจำ 20000 บาทถ้วน สำรองที่นั่ง

*เงื่อนไขการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ*

ในกรณีที่ไม่สามารถออกเดินทางได้ เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท ยินดีคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน

หากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 10 คนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ

ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy of International Studies , B Floor, Fashion Island ,

T: 02-074-9020 E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fShare
0

LATEST NEWS