ในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ส่วนใหญ่ไม่มีกำหนดปิดวันรับสมัครตายตัว มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแบบใครมาก่อนมีสิทธิก่อน (first-come, first-served) หากนักเรียนมีเอกสารพร้อม แม้ยังไม่มีผลสอบ IELTS ก็สามารถยื่นใบสมัครได้เลย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเริ่มรับ ใบสมัครตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป เอกสารที่ใช้สมัครมีดังนี้

  1. Transcript (ใบแสดงผลการศึกษา) ตัวล่าสุด หรือฉบับสมบูรณ์

  2. Certificate (ใบรับรองจบ)

  3. Recommendation letters (จดหมายรับรอง) จากอาจารย์ 2 ฉบับ (หรือ 1 ฉบับ พร้อมกับจดหมายจากที่ทำงานในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)

  4. CV / Resume (ประวัติโดยย่อ)

  5. Personal Statement / SOP (หนังสือแนะนำตัว) ประมาณ 300 - 500 คำ

  6. Photocopy of valid passport (สำเนาพาสปอร์ต) หากเกิดข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ น้อง ๆ สามารถส่งเอกสารตัวอย่างเบื้องต้นมาให้ทีมงานเพื่อขอคำแนะนำก่อนได้ โดยส่ง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมข้อมูลหลักสูตรที่เหมาะสม และข้อมูลการเตรียมตัวโดยทีมงาน LAIS
    
Joomla forms builder by JoomlaShine
fShare
0

LATEST NEWS