วันที่ 03/11/2017 เวลา 15:00-16:00 น.

Green River College I Interview Day

ขอเชิญนักเรียนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเรียนต่อวิทยาลัยของรัฐ อายุ 16 ปีขึ้นไป

เรียนต่อใน Community College เข้าฟังข้อมูลเป็นประโยชน์ในการเลือกเรียนต่อในอเมริกาการเรียนแบบ 2+2 ในวิทยาลัยสองปีและต่ออีกสองปีในมหาลัย

fShare
0

LATEST NEWS