Why The Lion Academy?

Because we are

 

Experience            ประสบการณ์ คือหนึ่งในความรู้ที่เยี่ยมยอด นักเรียนจะได้รับข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของทีมงานที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุด

Dynamic                  ทีมงานของเรามีความกระตือรือร้นในการทำงานสูงช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรงและฉับไว

Utmost                      ทีมงานของเราเลือกสิ่งที่ตรงกับความต้องการเพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Comfortable          บรรยากาศการให้คำปรึกษาที่เป็นกันเอง ข้อเท็จจริงและความจริงใจ เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน

Analysis                   ทีมงานของเราจะช่วยวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนอย่างถูกต้อง

Trustful                     ความไว้ใจเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการให้บริการทางการศึกษา เรามุ่งมั่นที่จะมอบความไว้วางใจ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์มากสุด

Operational           อีกหนึ่งหน้าที่หลักของเรา คือ ดำเนินการทุกขั้นตอนให้สมบูรณ์ วางแผนขั้นตอนอย่างรวดเร็ว นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการทุกอย่างอยู่ในมือของทีมงานมืออาชีพ

Remarkable          คือความพิเศษของการให้บริการที่มอบให้นักเรียนอย่างสูงสุด ไม่เหมือนใครจากทีมงานมืออาชีพ