LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

 ยุคของการจัดงานที่มีการแข่งขันในปัจจุบัน การบริหารงานการประชุม การตลาด นิทรรศการ หรือ งานเทศกาล เมื่อมีการบริการการจัดการที่ดี ทำให้สินค้าหรือบริการนั้นประสบความสำเร็จ วิชาทักษะทางด้านการบริการการจัดการด้านนี้จึงได้รับความนิยม และจะยังคงเป็นอาชีพที่ต้องการในตลาด