LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

กฎการเข้าประเทศสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตราการบังคับช่วงโควิท-19

 อัพเดท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2021 กฎการเข้าประเทศสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตราการบังคับ

 

ผู้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษจำเป็นต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิดที่เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง และต้องกรอกแบบฟอร์มที่เรียกว่า Passenger Locator Form  เพื่อใช้ในการติดตามตัว และหากฝ่าฝืนมีโทษปรับจำนวน 500  ปอนด์ หรือประมาณ สองหมื่นบาทไทย ต่อราย ซึ่งจะใช้มาตราการนี้ในช่วงวันที่ 13 มกราคมเป็นต้นไป

 

การกรอกแบบฟอร์มสามารถเข้าไปกรอกได้ที่เว๊ปลิงค์ตามนี้

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

 

และเตรียมรายละเอียดดังนี้

  • รายละเอียดพาสปอร์ต
  • รายละเอียดการเดินทาง รวมถึง วันและเวลา
  • รายละเอียดสถานที่ ที่จะพักในอังกฤษ
  • รายละเอียดหมายเลขอ้างอิง ชื่อหรือสถานที่ตรวจเชื้อ
  • สามารถส่งฟอร์มนี้ได้ 48 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงสหราชอาณาจักร

 

สามารถกรอกรายละเอียดการเดินทางได้มากกว่าหนึ่งรายการหากคุณเข้าประเทศอังกฤษมากกว่าหนึ่งครึ่งภายใน 48 ชั่วโมง

การกรอกรายละเอียดนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย ระบบจะส่ง QR code ไปยังอีเมล์ของท่าน และสามารถ

ปริ้นหรือเก็บไว้ในโทรศัพท์ไว้แสดงหลักฐานนี้ต่อเจ้าหน้าที่