LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

MSc in Business Analytics at Manchester Metropolitan University

MSc in Business Analytics

at Manchester Metropolitan University

This programme will help you get the skills and knowledge you need to secure a graduate job in specialist roles such as consultant, data analyst, manager or business analyst.

ที่ปรึกษาด้านการเงิน นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ทางธุรกิจความเสี่ยงวางแผน

วิชานี้น่าสนใจไม่เบา ยังมีนักเรียนไทยเรียนค่อนข้างน้อยอยู่ แต่ตลาดต้องการอย่างกว้างขวาง

ปรึกษาเรียนต่อโทด้านวิเคราะห์ข้อมูลได้ที่ The Lion Academy 02-074-9020

#businessanalytics #MMU #Manchester #studyintheuk

#เรียนต่อโทอังกฤษ #Thelionacademy #LAIS

KNOWLEDGE STATION