Cranfield University Interview Day

สำหรับนักเรียนที่กำลังจะต่อโทอังกฤษ I Cranfield University Interview Day | กับมหาวิทยาลัยแข็งแกร่งแรงจริงติดอับดับ 1ใน UK และที่ 7 ของโลก กับคณะ School of Management.

เยือนไทยที่ทีมสิง The Lion Academy แล้วคุณจะเข้าใจคำตอบของการเลือกคณะที่ดีได้อย่างไร พบกันวันที่ 8 พฤศจิกายน นี้

#cranfield #university #no1#schoolofmanagement #interviewday #UK #THELIONACADEMY