โรงเรียนมัธยมประจำ BBIS Berline Brandenburg International School เป็นโรงเรียนชั้นนำในเยอรมัน เมืองเบอร์ลิน รับนักเรียนประจำเกรด 9-12 หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ The International Baccalaureate (IB)

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประจำเริ่มรับนักเรียนต่างชาติอายุ 14 ปี หรือ grade 9 นักเรียนประจำส่วนใหญ่อายุระหว่าง 14-19 ปี ซึ่งมาจากหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย รัสเซีย โปแลนด์ ฮอลแลนด์ เดนมาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ อิตาลี เป็นต้น

ห้องนอนทุกห้องจะมีห้องอาบน้ำในตัว สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bbis.de/

• ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง Berlin

• อยู่ใกล้กับเมือง Potsdam

• มีนักเรียนประจำประมาณ 75 คน

• ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 100 acres

ขั้นตอนในการสมัครผู้ปกครองส่งเอกสารมาให้ตัวแทน The Lion Academy of International Studies การสมัครควรเริ่มทำล่วงหน้าก่อนปีการศึกษาเข้าเรียน 1 ปี

เอกสารในการสมัครเรียนเบื้องต้น

1. ผลการเรียนล่าสุด เป็นภาษาอังกฤษ

2. พาสปอร์ตของนักเรียน

หลังจากยื่นใบสมัครทางโรงเรียนจะนัดนักเรียนในการสัมภาษณ์เบื้องต้นทาง Skype และทำข้อสอบเป็นลำดับต่อไป วิชาที่ทำการสอบ เช่น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

Address

BBIS Berlin Brandenburg
International School GmbH
Schopfheimer Allee 10
14532 Kleinmachnow
Germany
พิมพ์