LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

เนื่องด้วยจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า สหราชอาณาจักรมีกฎสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในฐานะพลเมืองและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศอังกฤษดังนี้

Entering or returning to the UK

 

 • ทุกคนจำเป็นต้องแจ้งการเดินทางและรายละเอียดติดต่อ
 • คุณจะไม่อนุญาติให้ออกจากสถานที่พักเมื่อมาถึงอังกฤษในช่วง 14 วันแรก คือจะต้อง (Self-isolating ก่อน 14 วัน)

เมื่อกฎประกาศใช้อย่างเป็นทางการ หากคุณไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับ £100 สำหรับผู้ที่ไม่ให้รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ และ หากไม่กักตัว 14 วัน จะถูกปรับเป็นจำนวน  £1,000 (ประมาณสี่หมื่นบาทไทย) หรืออาจจะมีโทษมากกว่าปรับได้เช่นกัน

 

ภายหลังวันที่ 8 มิถุนายน เมื่อเดินทางเข้าประเทศสหราชอาณาจักร จะต้องกรอกฟอร์มออนไลน์ถึงการเดินทางและรายละเอียดที่อยู่ติดต่อได้ ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศ หากข้อมูลสมบูรณ์พร้อมใช้อย่างเป็นทางการ และข้อมูลฟอร์มนี้จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

 

หากฟอร์มนี้ไม่ได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ อาจจะถูกปรับ และไม่อนุญาติให้เข้าประเทศได้ (ยกเว้นเป็นพลเมืองหรือคนอังกฤษ)

 

Self-isolate for your first 14 days in the UK

การกักตัว 14 วันแรกเมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษ

เมื่อคุณเดินทางถึงประเทศอังกฤษ ต้องตรงไปที่พักทันที และกักตัว 14 วัน เพื่อนหรือญาติสามารถไปรับที่สนามบิน และใช้รถขนส่งสาธารณะเมื่อไม่สามารถมีทางเลือกอื่นได้เท่านั้น หากต้องใช้ขนส่งสาธารณะต้องใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างจากผู้คนสองเมตร

 

เมื่อถึงที่พัก ต้องไม่ออกจากที่พักเป็นเวลา 14 วัน แต่มีข้อยกเว้นถ้า

 • มีเหตุฉุกเฉินต้องพบแพทย์
 • ต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรบริการสังคมต่าง ๆ
 • ซื้ออาหาร ยา ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการด้าน delivery หรือไม่มีเพื่อนญาติ ที่จะนำอาหารมาส่งให้ได้
 • คุณจำเป็นต้องไปการพิธีศพต่าง ๆ ของญาติสนิท หรือเหตุผลด้วยความจำเป็นด้านมนุษยธรรม
 • หรือในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ในที่พักของคุณอาศัย
 • คุณไม่สามารถให้ใครมาเยี่ยม รวมถึงญาติ เพื่อน พี่น้องได้ในช่วงนี้ ยกเว้นในกรณีที่นำสิ่งของจำเป็นมาให้
 • แต่ถ้าคุณพักอาศัยกับเพื่อน ญาติ พี่น้องให้พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัส และเว้นระยะห่างทางสังคมรวมถึงพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน
 • ในกรณีที่พักโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ คุณจะไม่สามารถใช้ที่ส่วนกลางได้ เช่น บาร์ ร้านอาหาร ฟิตเนส และต้องเว้นระยะห่างสังคมสองเมตรจากคนอื่น ๆ
 • หากคุณไม่สามารถหาที่กักตัวได้ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ Border Force officers เมื่อถึงประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่จะหาที่พักตัวเลือกให้พัก

After 14 days หลังจากกักตัว 14 วัน หากไม่มีอาการหลังจาก 14 วัน ไม่จำเป็นต้องกักตัวแต่ยังคงต้องปฏิบัติตามเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปที่พำนักในสหราชอาณาจักร