LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

เรียนต่อโรงเรียนหญิงล้วนที่ Diocesan School for Girls, Auckland | New Zealand

Diocesan School for Girls, Auckland คือ โรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ก่อตั้งในปีค.ศ.1903

 1. ABOUT SCHOOL
 2. COURSE
 3. ACCOMMODATION
 4. GALLERY
 5. VIDEO
 6. MAP

มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,650 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง Year 13 (อายุ 5-18 ปี) และมีนักเรียนนานาชาติมากที่สุดถึง 50 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก เปิดกว้างต้อนรับนักเรียนทุกศาสนา โรงเรียนDiocesan School for Girls มีบรรยากาศการเรียนรู้ระดับมาตรฐานโลก และพรั่งพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษระดับหัวกะทิ

Key facts:

 • รับเด็กนักเรียนหญิง ระดับการศึกษา Year 1 – Year 13 (อายุ 5 - 18 ปี)
 • ค่าเล่าเรียน รวมค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการ ระดับ Year 1 – Year 6เริ่มต้นที่ประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี
 • ค่าเล่าเรียน รวมค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการ ระดับ Year 7 – Year 13เริ่มต้นที่ประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี

 

Diocesan School for Girls มีควาามโดดเด่น

 • โรงเรียน DIO ติดหนึ่งในสามอันดับแรกของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ
 • โรงเรียน DIO ยังประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา การเต้นรำ และศิลปะ การละครมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
 • โรงเรียน DIO มีหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำแบบองค์รวม เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเตรียมตนให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำ
 • ในฐานะศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมแห่งแรกของนิวซีแลนด์ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
 • โรงเรียน DIO มีหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล เพื่อบ่มเพาะโอกาสการเติบโตของนักเรียนที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษ รวมทั้งดูแลสนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วย
 • โรงเรียน DIO มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศ รวมถึงศูนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬามาตรฐานโอลิมปิก และศูนย์ศิลปะระดับโลก
 • โรงเรียน DIO มีสอน 6 ภาษาให้เลือกเรียน รวมทั้งภาษาจีน
 • นักเรียนของ DIO เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ และกีฬา ในเวทีทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 

ทำไมจึงควรเลือกโรงเรียนเอกชน Diocesan School for Girls, Auckland

 • เพราะโรงเรียนเอกชนของประเทศนิวซีแลนด์ จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงระดับต้นๆ ของโลก และที่สำคัญคือมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่นใดในนิวซีแลนด์
 • โรงเรียนเอกชนเป็นที่ดึงดูดใจของนักเรียนเก่งๆ ระดับหัวกะทิ โรงเรียนเหล่านี้ต่างมองหาและว่าจ้างครูที่มีความสามารถสูงขณะเดียวกัน เพื่อรักษาสัดส่วนของนักเรียนต่อครูในชั้นเรียน เพราะรู้ดีว่าองค์ประกอบสำคัญที่สุดของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คือคุณภาพของการสอนและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการเรียนการสอน
 • โรงเรียนเอกชนยึดถือปฏิบัติและสอนตามหลักสูตรของประเทศขณะเดียวกัน พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนของตนเองควบคู่กันไปด้วยได้ โรงเรียนมีอิสระมากพอที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำเสนอแนวทางการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยเหตุนี้ นักเรียนในโรงเรียนเอกชนจึงเป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เปี่ยมด้วยความคาดหวัง และมีมาตรฐานสูง

 

เอกสารการสมัคร

นักเรียนนานาชาติจะได้รับการทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินว่าแนวทางของโรงเรียนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้

 • จดหมายแนะนำตัว (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาผลการเรียนล่าสุดที่ผ่านการรับรอง (ภาษาอังกฤษ)
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียนปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบประกาศนียบัตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผลคะแนนของการสอบมาตรฐานต่างๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

 

Diocesan School for Girls, Auckland เปิดสอนทั้งหลักสูตร NCEA ซึ่งเป็นคุณวุฒิของประเทศนิวซีแลนด์ และหลักสูตรInternational Baccalaureate (IB)

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งหลักสูตร Middle Years Programme (MYP)

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรประถม (PYP) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กีฬา

Diocesan มีกีฬากว่า 30 ชนิดให้เลือกสำหรับนักเรียน Year 7 – 13 และโปรแกรมกีฬาพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แผนกกีฬาสนับสนุนนักเรียนเสมอ โรงเรียนมีพร้อมทั้งสนามกีฬาเอนกประสงค์ ศูนย์กีฬาทางน้ำ ศูนย์ฟิตเนส สนามและโรงยิมในบริเวณโรงเรียน

 

ศิลปะ

Diocesan มีกิจกรรมดนตรี การเต้นรำ และศิลปะ การละครให้เลือกหลากหลายทั้งแบบรายวิชาในหลักสูตร และแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ Diocesan ยังมีการสอนพิเศษทั้งวิชาดนตรีและการร้องเพลงให้กับนักเรียนที่สนใจเป็นรายบุคคลด้วย ศูนย์ศิลปะของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับกิจกรรมการแสดงทางดนตรี การเต้นรำ และละครเป็นการเฉพาะ รวมถึงมีพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการทัศนศิลป์ และหอประชุมระดับโลกขนาดความจุ 910 ที่นั่งด้วย

 

ระดับประถมศึกษา

 • คณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
 • คณะนักร้องประสานเสียง Bella Voce Choir
 • การขับร้องเพลงฉลองวันคริสต์มาส
 • การผลิตละครระดับประถม

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

 • วงดนตรีแชมเบอร์
 • คณะนักร้องประสานเสียง Bella Cantoris (Year 9 และ 10), คณะนักร้องประสานเสียงมัธยมปลาย St Cecelia Singers, Virtuoso Voce (Year 7 และ 8)
 • วงคอนเสิร์ต
 • การเต้นรำ, การเต้นรำร่วมสมัย, การเต้นฮิปฮอป, การเต้นเพื่อละครเวที
 • การโต้วาที
 • ศิลปะการละคร
 • การแสดงดนตรี
 • ละครเพลง, การจัดไฟและการผลิต, การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
 • วงออร์เคสตรา, วงเครื่องสายระดับประถม, วงซิมโฟนี
 • วงดนตรีร็อค

 

 

ที่พักอาศัยของนักเรียน นักเรียนนานาชาติต้องได้รับการจัดสรรที่พักที่เหมาะสมให้เรียบร้อยก่อนจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Diocesan School for Girls นักเรียนนานาชาติชั้น Year 1 ถึง 6 ต้องอยู่กับคุณพ่อ หรือคุณแม่ หรือผู้ปกครองตลอดระยะเวลาการศึกษา

 

ส่วนนักเรียนชั้น Year 7 – 13 มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับที่พักอาศัย ได้แก่ ผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมาย คือบุคคลที่คุณพ่อ หรือคุณแม่ของนักเรียนมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลซึ่งอาจเป็นญาติ หรือเพื่อนสนิทของครอบครัวคุณพ่อ หรือคุณแม่ของนักเรียน

 

แบบที่1 โฮมสเตย์

ครอบครัวโฮมสเตย์ที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก Diocesan School for Girls ครอบครัวเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนและเห็นคุณค่าของโอกาสที่จะได้ดูแลสนับสนุนนักเรียนนานาชาติระหว่างที่ศึกษาอนู่ใน Diocesan School for Girls

 

แบบที่2 หอพักประจำ (Boarding)

หอพักของ Diocesan School for Girls เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองที่โรงเรียนตั้งใจสร้างสรรค์ เพื่อให้การดูแลรองรับนักเรียนทั้งจากทั่วประเทศนิวซีแลนด์ และนักเรียนนานาชาติ จำนวนห้องในหอพักของเรามีจำกัด และนักเรียนจะต้องมีคนรู้จักที่ติดต่อได้ในโอ๊คแลนด์เพื่อสามารถจัดการเรื่องที่พักให้นักเรียนในช่วงปิดเทอมและวันหยุดยาวได้

Diocesan School for Girls

Address: Clyde Street, Epsom, Auckland 1051 New Zealand

เรียนต่อระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหญิงล้วนที่โรงเรียน Diocesan School for Girls, Auckland ใน New Zealand ปรึกษาทีมเดอะไลอ้อน สมัครเรียนต่อ The Lion Academy of International Studies เรียนต่อระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่ New Zealand สมัครกับพี่ๆ ทีมไลอ้อนได้เลย

 

 

รับปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศการเรียนต่อระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาหญิงล้วนที่โรงเรียน Diocesan School for Girls | New Zealand ได้ที่ตัวแทนประเทศไทย ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ

 

The Lion Academy of International Studies

B Floor, Fashion Island Shopping Mall, Island Academy Zone, Ramintra Road, Bangkok 10230

Working hours Tuesdays – Fridays 10.00 am -19.00 pm Saturdays - Sundays 10.00 am -18.00 pm.

The Lion Academy of International Studies

Lion Academy  คือศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา หากมองหา ที่ปรีกษาในการเรียนต่อต่างประเทศ เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาระยะสั้นไปจนถึงระดับปริญญาเพื่อต่อยอดอนาคตของท่าน

ฟรี! ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ แนะแนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ  สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อมาที 

The Lion Academy เราพร้อมให้ข้อมูลคุณ หรือ ใส่ข้อมูลติดต่อเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยที่ฟอร์มด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วทึ่สุด..

*** หลังจากกดส่งแล้ว รบกวนรอ 5 วินาที ในการส่งนะคะ

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

หรือลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

Tel. 02-074-9020 , Mobile 097-080-5659