LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

โรงเรียนประจำ Rossall School Lancashire, UK

Rossall เป็นโรงเรียนประจำชั้นนำของประเทศอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2387 ปัจจุบัน Rossall เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ สำหรับผู้ปกครองทั่วโลก

  1. ABOUT SCHOOL
  2. COURSE
  3. ACCOMMODATION
  4. GALLERY
  5. MAP
  6. VIDEO

Rossall เป็นโรงเรียนประจำชั้นนำของประเทศอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2387 ปัจจุบัน Rossall เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ สำหรับผู้ปกครองทั่วโลกที่อยากให้บุตรหลานของตนได้รับการศึกษาแบบอังกฤษดั้งเดิม แม้นักเรียน Rossall ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนอังกฤษ แต่ Rossall ก็ต้อนรับนักเรียนชายและหญิงจากมากกว่าประเทศ 20 ประเทศทั่วโลกเช่นกัน นักเรียนเหล่านี้เข้าศึกษาที่ Rossall ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั้งในสหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริกาเหนือ

 

Rossall เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมสวยงามด้วยการผสมผสานระหว่างอาคารเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แบบเดียวกับอาคารในเมือง Oxford และ Cambridge กับอาคารที่ทันสมัย Rossall ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง Lancashire ห่างจากสนามบิน Manchester ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ตัวโรงเรียนอยู่ติดชายหาดและมีสนามกีฬาขนาดใหญ่หลายสนาม นักเรียนที่ Rossall สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งเพื่อการเรียนและการนันทนาการ

 

นักเรียนต่างชาติทั้งหมดที่ Rossall จะได้อยู่หอพักร่วมกับนักเรียนอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พบปะเพื่อนๆ และเข้าสังคมกับนักเรียนชาวอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาด้วย

 

ในแต่ละชั้นเรียนที่ Rossall จะมีนักเรียนจำนวนไม่มาก เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงจากคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิและเปี่ยมด้วยประสบการณ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนแต่ละคนจะได้พัฒนาศักยภาพของตนจนถึงขีดสุด

 

ระบบการศึกษาและการสอบของสหราชอาณาจักร

 

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรแตกต่างจากประเทศอื่นๆ มาก นักเรียนจะต้องศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นเวลา6 ปี จากนั้นจะต้องศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาอีก 7 ปี ที่ Rossall จะเปิดสอนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษานักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ Rossall จะถูกจัดให้เข้าเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมกับอายุของตนซึ่งอาจจะแตกต่างจากระดับชั้นที่เคยศึกษาในประเทศบ้านเกิด เมื่อนักเรียนจบการศึกษาเกรด 6 ในชั้นประถมศึกษาก็จะได้เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาโดยทั่วไปสำหรับนักเรียนอังกฤษ จะเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาเมื่ออายุ 11 ปี

 

สำหรับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะมี 2 ช่วงที่สำคัญ ช่วงแรกคือช่วงเกรด 10 ถึงเกรด 11 ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนจะเรียนเพื่อสอบ GCSE หรือ the General Certificate of Secondary Education ช่วงที่สองคือช่วง 2 ปีสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเกรด 12 ถึง เกรด 13 ซึ่งนักเรียนจะเรียนหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งทั้ง GCSE และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยจะมีการสอบข้อเขียน

 

Rossall นั้นได้เปรียบโรงเรียนอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรเพราะนักเรียนที่ Rossall สามารถเลือกเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้จาก 2 หลักสูตร หลักสูตรแรกคือ A-Level เป็นหลักสูตรดั้งเดิมและเป็นหลักสูตรที่ใช้สอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักร ส่วนหลักสูตรที่สองคือ International Baccalaureate หรือ IB เป็นหลักสูตรใหม่ที่ค่อนข้างยากและท้าทาย โดย IB จะมีสอนในโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่กี่แห่งเท่านั้น ทั้งสองหลักสูตรข้างต้นเป็นหลักสูตรที่จำเป็นต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะต้องศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจนครบ 2 ปี

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติที่ Rossall จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันก็สามารถนำทักษะนั้นไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ เป็นเวลากว่า20 ปีที่ Rossall ได้ช่วยให้นักเรียนต่างชาติที่ยังไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษปรับปรุงทักษะด้านภาษาและด้านการเรียนของตน ทำให้นักเรียนเหล่านั้นก้าวหน้าในชั้นเรียนเตรียมตวามพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย และสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

 

นักเรียนจะได้เข้าเรียนตามระดับภาษาของตน โดยแต่ละชั้นเรียนจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติคอยดูแล และมีนักเรียนไม่เกิน 8 คน นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นแล้ว นักเรียนจะได้เข้าเรียนวิชาอื่นๆ บางวิชาเพื่อให้คุ้นเคยกับการเรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษาทางด้านภาษาและเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ไปในตัว นักเรียนสามารถเริ่มเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติที่ Rossall ได้ในเดือนกันยายน มกราคม และเมษายน

 

โรงเรียนสอนกอล์ฟ

Rossall ตั้งอยู่ใจกลาง “Golf Coast” ของประเทศอังกฤษ รายล้อมด้วยสนามกอล์ฟกว่า 19 สนามในระยะการเดินทางไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งหลาย สนามในจำนวนนี้ก็ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันระดับอาชีพและสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น Ryder, Walker และCurtis Cup ที่ Rossall มีประเพณีการเล่นกอล์ฟที่ยาวนาน โดยทีมของโรงเรียนเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันทรงเกียรติอย่าง Halford Hewitt School Trophy มาแล้ว ถึงสามครั้ง

 

นอกจากจะมีสนามกอล์ฟในร่มที่ติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุดแล้ว นักเรียน Rossall ยังสามารถเข้าเรียนหลักสูตรกอล์ฟในสนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้เคียง เช่น Fleetwood Golf Club และ Heron’s Reach ได้อีกด้วย

 

โรงเรียนสอนกอล์ฟของ Rossall ได้รับการดูแลโดยผู้ฝึกสอนกอล์ฟซึ่งได้รับการรับรองจาก PGA และมีประสบการณ์ทั้งในระดับมืออาชีพและมือ สมัครเล่นทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ผู้ฝึกสอนที่ Rossall มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนทุกช่วงอายุและทุกระดับความสามารถ โดยทางโรงเรียนเปิดสอนทั้งหลักสูตรเบื้องต้น หลักสูตรมาตรฐานและหลักสูตรขั้นสูง เหมาะสำหรับนักเรียนแต่ละคนที่มีทักษะในระดับที่แตกต่างกัน กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และกิจกรรมอื่นๆ

 

ที่ Rossall มีกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้นักเรียนเข้าร่วมมากมายหลังเลิกเรียน  กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าสังคมและได้ สัมผัสกีฬาและประสบการณ์ใหม่ๆ  นอกจากนี้นักเรียนอาจจะได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เช่น ฟุตบอล รักบี้ เน็ตบอล คริกเก็ต บาสเก็ตบอล และฮอกกี้

 

นอกจากด้านกีฬา Rossall ยังมีประวัติทางด้านดนตรีที่ยาวนาน ที่ Rossall มีการก่อตั้งทั้งวงประสานเสียง วงออเคสตร้า และวงดนตรีสากล นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนดนตรีแบบตัวต่อตัวเพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่ได้ ทั้งนี้นักเรียนอาจจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแสดง ดนตรีที่จัดขึ้นหลายครั้งต่อปีด้วย

 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการออกแบบและศิลปะการแสดงที่โดดเด่น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้สำรวจและใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยากรอันหลากหลายเพื่อการเรียนรู้อีกด้วย

 

หอพักนักเรียน 

ที่ Rossall จะมีหอพักตั้งอยู่ภายในรั้วโรงเรียนถึง 7 หอพัก หอพักเหล่านี้สะดวกสบายและปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แต่ละหอพักจะมีผู้ดูแลหอพัก(Houseparent) คอยดูแล หากผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนก็สามารถติดต่อสอบถามจากผู้ดูแลหอพักได้โดยตรง

 

สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า13 ปีจะพักในหอพักชื่อ Anchor House โดยจะแยกเป็นหอพักหญิงและหอพักชาย ส่วนหอพักอื่นๆ จะเป็นหอพักสำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า13 ปี และแยกเป็นหอพักหญิงและหอพักชายเช่นเดียวกัน ตัวห้องพักในหอพักจะมีหลายประเภท สำหรับนักเรียนชั้นเล็กจะต้องแชร์ห้องพักร่วมกับนักเรียนคนอื่นอีก 2-3 คน ส่วนนักเรียนชั้นโตจะได้อยู่ห้องเดี่ยว นอกจากนี้ในแต่ละหอพักยังมีห้องน้ำที่ทันสมัยและห้องนั่งเล่นสำหรับให้นักเรียนพบปะสังสรรค์หรือดูโทรทัศน์กันอีกด้วย

Dont copy

รับปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อโรงเรียนประจำอังกฤษ ศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ Rossall School Lancashire, UK ได้ที่ตัวแทนประเทศไทย ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ 

 

The Lion Academy of International Studies

B Floor, Fashion Island Shopping Mall, Island Academy Zone, Ramintra Road, Bangkok 10230

Working hours Tuesdays – Fridays 10.00 am -19.00 pm Saturdays - Sundays 10.00 am -18.00 pm.

 

The Lion Academy of International Studies

Lion Academy  คือศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา หากมองหา ที่ปรีกษาในการเรียนต่อต่างประเทศ เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาระยะสั้นไปจนถึงระดับปริญญาเพื่อต่อยอดอนาคตของท่าน

ฟรี! ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ แนะแนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ  สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อมาที 

The Lion Academy เราพร้อมให้ข้อมูลคุณ หรือ ใส่ข้อมูลติดต่อเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยที่ฟอร์มด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วทึ่สุด..

*** หลังจากกดส่งแล้ว รบกวนรอ 5 วินาที ในการส่งนะคะ

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

หรือลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

Tel. 02-074-9020 , Mobile 097-080-5659