LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header4

เรียนต่อมหาวิทยาลัย ST. GEORGE'S UNIVERSITY, GRENADA

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จได้เปิดสอนหลักสูตรแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมานานกว่า 40 ปี และมี network ศิษย์เก่าแพทย์ (MD) กว่า 18,000 คนทั่วโลก SGU มีเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในเครือมากกว่า 70 แห่งใน US และUK

 1. ABOUT UNIVERSITY
 2. COURSE
 3. ACCOMMODATION
 4. GALLERY
 5. MAP

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเป็นศูนย์กลางชั้นนำหลักสูตรแพทย์ มีจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่มาจากกว่า 140 ประเทศจากทั่วโลก

 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จได้เปิดสอนหลักสูตรแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทั่วโลก เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี และมี network ศิษย์เก่าแพทย์ (MD) จำนวนกว่า 18,000 คนจากทั่วโลก ผู้ที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับใบอนุญาตทำงานในสถานพยาบาล 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และยังได้มีประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานพยาบาล 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (MD) ปี4, ปี5, ปี6 และปี7 แล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขา public health, epidemiology, microbiology, and other sciences รวมไปถึงหลักสูตรปริญญาเอกในหลายสาขาวิชาอีกด้วย

 

คณะแพทยศาสตร์ ของ St. George's University มุ่งเน้นให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในทางวิชาการ จากผลลัพธ์ USMLE Step 1 เทียบได้กับโรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกา (อัตราการสอบผ่าน 96% สำหรับผู้เข้าสอบครั้งแรกในปี 2019) และ 91% ในปี 2019 SGU เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์ใหม่ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาและได้ฝึกงานในโรงพยาบาลชั้นนำ 20 แห่งในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงตามรายงานของ US News & World Report 2018-2019

 

St. George's University มี network โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในเครือมากกว่า 70 แห่งในสหรัฐอเมริกาและในสหราชอาณาจักร ดังนั้นนักศึกษาแพทย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับ clinical rotations ในทั้งสองประเทศอีกด้วย 

 

St. George’s University, School of Medicine เปิดสอนหลักสูตรดังนี้ ซึ่งสามารถดูได้จากรูป Program Outline ข้างล่าง

 • Preclinical Program Year 1
 • Preclinical Program Year 2
 • Preclinical Program Year 3
 • 4-Year MD Program

ตาราง Doctor of Medicine Program Outline เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นในการเรียนหลักสูตรเรียนแพทย์ที่ St. George’s University ว่าแต่ละชั้นปีเรียนอะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร

 doc 3

 

สำหรับคุณสมบัติเกณฑ์การรับเข้าเรียนที่ St. George’s University, School of Medicine ในแต่ละชั้นปี แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

 

ระดับ PRECLINICAL PROGRAM
Preclinical Year 1 (7-Year MD program) หลักสูตรเรียน 7 ปี
เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร GED, IGCES (มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Biology, Chemistry, Physics, Maths)
รับคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 7.0

 

Preclinical Year 2 (6-Year MD program) หลักสูตรเรียน 6 ปี
เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร AS Levels, Baccalaureate, Higher School, Matthayom 6 (เรียนจบวิชาในสายวิทย์-คณิต Biology, Chemistry, Physics, Maths)
สำหรับน้องนักเรียนไทยที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่6 เกรดเฉลี่ยรับที่ GPA 3.5+
รับคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 7.0

 

Preclinical Year 3 (5-Year MD program) หลักสูตรเรียน 5 ปี
เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร ดังนี้
A Levels (Minimum As and Bs in Biology, Chemistry, and either Math or Physics)
Full IB Diploma: 32 points, with strong grades. 3HL science courses recommended; 2HL required.
Associate degree: (60 credits or equivalent) with biology, chemistries, and mathematics.
สำหรับน้องนักเรียนไทยที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ เช่น สาขากฎหมาย น้องสามารถเรียนได้ในหลักสูตร 5 ปีนี้ แต่มีข้อแม้ว่าตอนจบมัธยมปลายต้องมีพื้นฐานสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยรับที่ GPA 3.5+
รับคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 7.0

 

ระดับ MD PROGAM
4-Year MD Program หลักสูตรเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตร Bachelor’s degree in the requisite sciences เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น ปริญญาตรีคณะเคมี-ชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น
รับคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 7.0

 

ตาราง Entry Requirements

 

doc 4

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (3 ข้อแรกเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมส่งให้ทีมแอดมิชชั่นพิจารณาเป็นด่านแรก)

 1. Transcript ใบรายงานผลการเรียน
 2. 2 Recommendation Letters จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน
 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 7.0
 4. Resume/CV
 5. Personal Statement

 

ค่าเรียน St. George's University, School of Medicine
เรียนหลักสูตร 7 ปี (7-Year MD program) ค่าเรียนตีเป็นเงินไทยเลขกลมๆ ประมาณ 12 ล้านบาท

 • Preclinical Program Year 1 (ตีเป็นเงินไทย ประมาณ 1 ล้านบาท)
 • Preclinical Program Year 2 (ตีเป็นเงินไทย ประมาณ 1 ล้านบาท)
 • Preclinical Program Year 3 (ตีเป็นเงินไทย ประมาณ 1 ล้านบาท)
 • 4-Year MD Program (ตีเป็นเงินไทย ประมาณ 9 ล้านบาท)

 

จุดเด่นที่สุดของมหาวิทยาลัยนี้

- SGU is the #1 provider of doctors into first-year US residencies for the last 11 years combined1
- No other medical school in the world provides more new doctors to the US healthcare system. Over 1085 US residencies in 2020…and counting 1
- In 2020, SGU placed 1103 graduates into US and Canadian residencies 1
- SGU is the #1 provider of new primary care physicians in the US 3
- SGU is the #1 international provider of physicians licensed in the US - more than any other non-US medical school in the world 3
- SGU graduates have practiced at all Top 20 USA Hospitals 4

SGU’s Doctor of Medicine (MD) Pathway Study Locations

 • Preclinical Studies in India, Grenada, and the UK (1-3 years)
 • Basic Sciences program in Grenada and in the UK (2 years)
 • Clinical Studies in SGU’s 70+ affiliated hospitals in the USA or UK (2 years)

UK Pathway: A Partnership with Northumbria University

 • Entry requirements: Depends on the program
 • English requirements: IELTS 7.0 or TOEFL 100
 • Degrees awarded: Bachelor of Medical Sciences (BMedSci) awarded to eligible students on completion of the Basic Sciences studies by Northumbria University, and postgraduate Doctor of Medicine (MD) degree awarded on completion of the program by St. George’s University, Grenada.

 

India Pathway: A 5-Year Pathway with Ramaiah

 • Entry requirements: India school diploma (10+2) or equivalent, min. 80%
 • English requirements: IELTS 7.0 or TOEFL 100
 • Degrees awarded: Certificate of Higher Education in Medical Sciences by Ramaiah University no completion of Preclinical Studies, Bachelor of Medical Sciences (BMedSci) awarded to eligible students on completion of the Basic Sciences studies by Northumbria University, and postgraduate Doctor of Medicine (MD) degree awarded on completion of the program by St. George’s University, Grenada.

Program Entry Requirements (เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต)

4-Year Doctor of Medicine (MD) Program – MD4 (หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ปี)

 • Bachelor's degree in the requisite sciences

5-Year Doctor of Medicine (MD) Program – MD5 (หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 5 ปี)

 • A Levels: Minimum 3 subjects As or Bs: Biology, Chemistry, and either Math or Physics. Biology, Math, or Physics can be accepted at AS Level with strong non science third A-Level
 • Full IB Diploma: Requires a minimum score of 32 points; 3 HL science subjects recommended, minimum of 2 HL subjects required, which must include Chemistry and Biology; results 5 or higher. 
 • Associate degree: 60 credits or equivalent with Biology, Chemistries, and Math.
 • India High School Diploma (10+2): average 80% in Biology, Chemistry, Math, Physics, and English; no grade below 80%

6-Year Doctor of Medicine (MD) Program – MD6 (หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี)

 • Further Education qualifications. For exampleAS Levels, Baccalaureate, South Africa matric, Higher School Exam, Irish Leaving Certificate, Senior Certificate

7-Year Doctor of Medicine (MD) Program – MD7 (หลักสูตรปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี)

 • Secondary school diploma, strong science performance

มหาวิทยาลัยจะช่วยประสานงานในการจัดหาที่พักให้ หรือตัวเลือกที่มหาวิทยาลัยแนะนำ หรือจะหาหอพักเอกชน หรือจะปรึกษาเจ้าหน้าที่ทีมงานเดอะไลอ้อนเรื่องตัวเลือกที่พักในระยะสั้น หรือระยะยาวได้เช่นกัน

รับปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อประเทศเกรเนดา ศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ ST. GEORGE'S UNIVERSITY, GRENADA ได้ที่ตัวแทนประเทศไทย ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ

 

The Lion Academy of International Studies

B Floor, Fashion Island Shopping Mall, Island Academy Zone, Ramintra Road, Bangkok 10230

Working hours Tuesdays – Fridays 10.00 am -19.00 pm Saturdays - Sundays 10.00 am -18.00 pm.

 

The Lion Academy of International Studies

Lion Academy  คือศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา หากมองหา ที่ปรีกษาในการเรียนต่อต่างประเทศ เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาระยะสั้นไปจนถึงระดับปริญญาเพื่อต่อยอดอนาคตของท่าน

ฟรี! ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ แนะแนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ  สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อมาที 

The Lion Academy เราพร้อมให้ข้อมูลคุณ หรือ ใส่ข้อมูลติดต่อเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยที่ฟอร์มด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วทึ่สุด..

*** หลังจากกดส่งแล้ว รบกวนรอ 5 วินาที ในการส่งนะคะ

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

หรือลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

Tel. 02-074-9020 , Mobile 097-080-5659