LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header3

โรงเรียน LSI PORTHSMOUTH หรือ โรงเรียนเชี่ยวชาญในการสอนภาษาระดับนานาชาติแห่งเมืองพอร์ทมัท เป็นโรงเรียนสอนภาษาขนาดใหญ่ ซึ่งเปิดรับนักเรียนที่สนใจอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและเปิดรับนักเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา

  1. ABOUT SCHOOL
  2. COURSE
  3. PRE-SESSIONAL
  4. GALLERY
  5. MAP

โรงเรียน LSI PORTHSMOUTH ได้รับการ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1985 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการรับรองจาก องค์กรส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา,ศิลปะ และ วัฒนธรรมนานาชาติของอังกฤษ หรือ British council  ในด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ         ทางโรงเรียนแอลเอสไอ พอร์ทมัท ได้จัดให้มีคอร์สเรียนต่างๆ ในราคาและคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับทางความสามารถและตอบโจทย์กับความต้องการไม่ว่าจะเป็นความต้องการเฉพาะด้านหรือความต้องการทางวิชาการที่หลากหลาย  ทางโรงเรียนสอนภาษา LSI PORTHSMOUTH ได้เปิดสอนในคอร์สต่างๆ ได้แก่ คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป, คอร์สสำหรับการเตรียมตัวสอบความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ IELTs และ CAE (การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริจด์) ,คอร์สสำหรับความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเฉพาะด้านและธุรกิจ และ คอร์สปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษก่อนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  โรงเรียนสอนภาษาแอลเอสไอ พอร์ทมัทตั้งอยู่ ในเมืองพอร์ทมัท เมืองแห่งมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์บนชายฝั่งทางด้านใต้ของประเทศอังกฤษ 

 

จุดเด่นที่สุดของที่นี้
มากไปกว่านั้นจากการจัดอันดับของ EL Gazette ที่ยึดตามมาตรฐานการตรวจสอบของสถาบัน British council ทางโรงเรียนสอนภาษาแอลเอสไอ พอร์ทมัทได้รับมาตรฐานสูงสุดทั้ง 14 สาขาในเรื่องของมาตรฐาน และทำให้ทางโรงเรียนได้ถูกจัดให้ได้รับการเข้าร่วมในการเป็นสถาบันสอนภาษาอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร

1.คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป ได้แก่

1.1. คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเต็มเวลา

ไม่ว่าต้องการที่จะรู้ในเรื่องใด หรือถ้สนใจในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่นี้มีคำตอบ เปิดการสอนมาตั้งแต่ ปี 1985 ไม่ว่าจะต้องการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงหรือหรือในระดับเริ่มต้น รวมไปถึง คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป IELTS และสำหรับนักเรียนอายุ 30 ปีขึ้นไป

ข้อมูลที่สำคัญ

เกณฑ์ของระดับภาษา

ทุกระดับ

เกณฑ์อายุขั้นต่ำ

อายุ 18 ปีขึ้นไป , อายุเฉลี่ยของคนในคลาส 23 ปี

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อคลาสเรียน

8 คน

จำนวนนักเรียนมากที่สุดต่อคลาสเรียน

12 คน

วันและเวลาที่เรียน

วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 09.15-16.00 น. , วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.15-11.45 น.

จำนวนชั่วโมงต่อคอร์สเรียน

22 ชั่วโมง 60 นาที ต่อสัปดาห์ และ 5-10 ชั่วโมง สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ราคาต่อคอร์ส

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาเรียนขั้นต่ำต่อคอร์สเรียน

อย่างน้อยที่สุด 1 สัปดาห์

วันที่สามารถเริ่มเรียนได้

ทุกๆวันจันทร์ ยกเว้น วันหยุดทั่วไป ( 26 สิงหาคม และ 25 ธันวาคม )

*ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมหนังสือสำหรับคอร์สเรียนและเอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ ให้ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะรวมอยู่ในค่าคอร์สเรียนแล้ว


พัฒนาหลักไวทยากรณ์และคำศัพท์ในตอนเช้า

คอร์ส ภาษาอังกฤษเต็มเวลาเน้นในเรื่องของหลักไวทยากรณ์ในภาษาอังกฤษ และจะสอนควบคู่ไปกับหนังสือเรียนแต่จะใช้แค่เป็นส่วนประกอบเท่านั้น และในสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถศึกษาได้เองในประเทศของตัวเอง เช่น ทักษะการพูดและการฟัง และในระหว่างที่เรียนหลักไวทยากรณ์และคำศัพท์คุณจะได้ฝึกการพูดและการฟังไปพร้อมๆกัน


เน้นการพูด การฟัง และในทุกๆคลาสเรียนในตอนบ่าย

ในคลาสเรียนตอนบ่ายจะเน้นหนักไปทางการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คลาสเรียนในตอนบ่ายนี้จะทำให้คุณได้นำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ภาอังกฤษในชีวิตจริง ไม่ต้องแปลกใจถ้าอาจารย์จะพาไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างเช่นในเมืองที่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเช่น การสัมภาษณ์เจ้าของภาษา,การสั่งอาหารและเครื่องดื่มต่างๆในร้านอาหารหรือคาเฟ่ เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้เรียนรู้วลีทางภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักเรียนในสถานการณ์จริง


คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่พัฒนาทุกทักษะทางภาษาอังกฤษ

อาจารย์ในคลาสตอนเช้าและตอนบ่ายต้องมีการคุยกันเกี่ยวกับคลาสเรียนโดยปกติและนักเรียนแต่ละคน ในการพูดคุยกันนี้ อาจารย์จะพูดคุยเกี่ยวกับความพัฒนาของนักเรียน สิ่งที่นักเรียนต้องพัฒนาและวัตถุประสงค์ในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์

วิธีนี้จะช่วยให้อาจารย์มีแผนการสอนต่อสัปดาห์และทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้พัฒนาตามที่อาจารย์ต้องการ มากไปกว่านั้นจะทำให้อาจารย์มั่นใจได้ว่าทุกๆคนในคลาสเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกเสียง การเขียน ทักษะการฟัง การอ่าน การสนทนา คำศัพท์ต่างๆและไวทยากรณ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปคือการสื่อสาร


จะรู้ได้อย่างไรว่าภาษาอังกฤษของตนเองมีการพัฒนา

นักเรียนจะได้รับแบบทดสอบและการติวทบทวนกับอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อย ทุกๆ2 อาทิตย์ รวมไปถึงมีการบ้านเป็นปกติ ทั้งแบบทดสอบและการบ้านจะช่วยให้นักเรียนบริหารจัดการและพัฒนาภาษาอังกฤษในระยะเวลาที่อยู่ที่พอร์ทมัท  การติวทบทวนเป็นโอกาสที่ดีได้พูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองและสิ่งที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ

 

อาจารย์ที่โรงเรียนสอนภาษาพอร์ทมัทจะเป็นกันเองและเข้าถึงได้ง่ายถ้านักเรียนอยากปรึกษาก็สามารถพูดคุยได้หลังทุกๆคลาสเรียน

- ตารางเวลาโดยทั่วไป

08.30-09.15 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

09.15-10.30 หลักไวทยากรณ์ คำศัพท์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

10.30-10.45 พักเบรกช่วงเช้า

10.45-12.00 หลักไวทยากรณ์ คำศัพท์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

12.00-13.15 พักเที่ยง / การเรียนรู้ด้วยตนเอง

13.15-14.30 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

14.30-14.45 พักเบรกบ่าย

14.45-16.00 การฝึกทักษะการฟังและการพูดประจำวัน

16.00-17.30 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

- ในวันศุกร์โดยปกติจะไม่คลาสเรียนในตอนบ่าย ดังนั้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้เพื่อตนเองของโรงเรียน และมากไปกว่านั้นนักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางที่โรงเรียน LSI PORTSMOUTH จัดหาไว้ให้ หรือ จะเรียนแบบตัวต่อตัวโดยเน้นย้ำในทักษะเฉพาะในการเรียนภาษาอังกฤษ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน

นักเรียนใหม่ทุกๆคนจะได้ทำแบบทดสอบวัดระดับในวันแรกของการเรียน โดยในแบบทดสอบจะเกี่ยวข้องกับหลักไวทยากรณ์,ความรู้ทางด้านคำศัพท์,ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังอังกฤษประมาณ 5-10 นาที กับอาจารย์เจ้าของภาษา และหลังจากที่ทำแบบทดสอบวัดระดับทางภาษาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะถูกแบ่งไปตามคลาสเรียนที่เหมาะสมกับระดับทางภาษาของตน

 

-นักเรียนจะรู้ระดับทางภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างไร

นักเรียนใหม่ทุกๆคนจะได้ทำแบบทดสอบวัดระดับในวันแรกของการเรียน โดยในแบบทดสอบจะเกี่ยวข้องกับหลักไวทยากรณ์,ความรู้ทางด้านคำศัพท์,ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังอังกฤษประมาณ 5-10 นาที กับอาจารย์เจ้าของภาษา และหลังจากที่ทำแบบทดสอบวัดระดับทางภาษาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะถูกแบ่งไปตามคลาสเรียนที่เหมาะสมกับระดับทางภาษาของตน

 

-นักเรียนสามารถที่จะเริ่มเรียนได้เมื่อใด จะมีการกำหนดวันและเวลาเรียนหรือไม่ ?

สำหรับคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป นักเรียนสามารถเริ่มในวันจันทร์ของสัปดาห์ใดก็ได้ ทางโรงเรียนสอนภาษา LSI PORTSMOUTH ดำเนินการในระบบการเรียนการสอนแบบต่อเนื่อง  โดยที่นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ในวันจันทร์และจบคอร์สได้ในวันศุกร์ของสัปดาห์ใดๆก็ได้ นักเรียนใหม่จะได้เรียนไว้ว่าจะเป็นหลักไวทยากรณ์หรือเรื่องใดๆที่กำลังทำการสอนอยู่ในระหว่างเวลานั้น

 

-ถ้านักเรียนเริ่มเรียนในระหว่างที่ได้มีการเรียนการสอนไปแล้ว นักเรียนจะพลาดหลักความรู้ที่สำคัญไปหรือไม่

ทางโรงเรียนสอนภาษาพอร์ทมัทจะจัดหาหนังสือเรียนในคลาสเพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองและสามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของโรงเรียนได้ ซึ่งนักเรียนสามารถนัดหมายเวลาเพื่อขอพบและพูดคุยกับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ได้  การเรียนการสอนของโรงเรียน LSI PORTSMOUTH เกี่ยวข้องกับการทบทวนหลักไวทยากรณ์คำศัพท์ และจุดมุ่งหมายของเราคือช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้มากที่สุดในระหว่างที่นักเรียนได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

 

-นักเรียนสามารถย้ายคอร์สเรียนได้หรือไม่

ได้และไม่ยากเลย นักเรียนสามารถสับเปลี่ยนระหว่างคอรส์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน,คอร์ส IELTS และคอร์ส CAE ได้ทุกเมื่อเพราะ ราคาของแต่ละคอร์สนั้นเท่ากันและนักเรียนสามารถปรึกษากับทางโรงเรียนว่าตนเองอยู่ในระดับทางภาษาที่เหมาะสมกับคลาสเรียนใหม่หรือไม่ และมีที่นั่งสำหรับนักเรียนหรือไม่

 

-จะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าต้องการเปลี่ยนคลาสเรียน

ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์รับรองว่าตนเองสามารถเข้าไปเรียนในคลาสใหม่ได้ หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะทำการหาที่นั่งในห้องเรียนใหม่ให้

 

-ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการพัฒนาทางภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่ามีพัฒนาการถึงระดับใด เพราะนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียนบ่อยๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนที่ทำให้ได้พบและพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ และนักเรียนที่ได้สนทนากับโฮสเจ้าของภาษาบ่อยๆ มีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษที่เร็วกว่า

 

มากไปกว่านั้นการอ่านก็ช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก การพัฒนาทางระดับของภาษาอังกฤษ อาจจะใช้เวลาแค่ 8 สัปดาห์ หรือ 12 สัปดาห์นั้นขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเอง

 


 

1.2 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ

คอร์สเรียนนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารวันต่อวันและทักษะทางภาษาอังกฤษเฉพาะด้านที่จำเป็นสำหรับในที่ทำงาน โปรแกรมจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยในครึ่งวันแรก (12.5ชั่วโมงต่อสัปดาห์)ในการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปในกลุ่มที่มีนักเรียนมากที่สุด 12 คน และในครึ่งวันหลัง (12.5ชั่วโมงต่อสัปดาห์) นักเรียนจะเรียนในคลาสภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจที่เล็กกว่าที่ประกอบไปด้วยมากที่สุด 4คนซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

 

ข้อมูลที่สำคัญ

ความยาวของคอร์ส

น้อยที่สุด 1 สัปดาห์

วันและเวลาที่เริ่มเรียน

ทุกๆวันจันทร์

ระดับทางภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

ทุกๆระดับภาษา

อายุขั้นต่ำ

25

อายุโดยเฉลี่ย

32

ขนาดของคลาสเรียน

ภาษาอังกฤษทั่วไปตอนเช้า – มากสุด12 คน

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจในตอนบ่าย – มากสุด 4 คน

ชั่วโมงที่เรียนต่อสัปดาห์

25 ชั่วโมง และ 5-10 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

- อย่างไรก็ตามจะไม่มีคลาสเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปในตอนเช้าของวันหยุดจากการทำงานของคนอังกฤษ

 

(Bank holiday)

  • เน้นย้ำในเรื่องของข้อมูลอีกครั้ง

           ---มีเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปในตอนเช้า

           ---มื้อกลางวันกับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจอันนี้แล้วแต่สถานการณ์

           ---คอร์สนี้มีเรียนวันศุกร์ในตอนบ่ายด้วย

 

จุดที่เน้นย้ำมากที่สุดของคลาสเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปในตอนเช้าคือหลักไวทยากรณ์ ส่วนทักษะอื่นๆเช่น การพูดและการฟังก็ยังมีการสอนด้วยแต่อาจจะไม่ได้เน้นย้ำเท่าหลักไวทยากรณ์ ตอลดทั้งคลาสนักเรียนจะได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆมากขึ้นและได้ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ในส่วนของคลาสตอนบ่ายนักเรียนจะได้เรียนในกลุ่มเล็กๆที่มีนักเรียนมากที่สุดแค่ 4 คนและเพื่อนๆในกลุ่มต่างมาจากหลากหลายประเทศ หลากหลายพื้นฐานความรู้ นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะในการเจรจา โต้แย้งกันในเรื่องของปัญหาทางธุรกิจ ได้มีการทำพรีเซนท์เทชั่น ได้เข้าร่วมประชุม

 

ตารางเวลาเรียนปกติ

8.30-09.15 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

09.15-10.30 หลักไวทยากรณ์ / คำศัพท์ / การออกเสียงที่ถูกต้อง

10.30-10.45 พักคาบเช้า

10.45-12.00 หลักไวทยากรณ์ / คำศัพท์ / การออกเสียงที่ถูกต้อง

12.00-13.15 พักทานอาหารกลางวัน และสามารถเข้าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมีอาจารย์แนะนำ

13.15-14.30 คลาสที่ 3 กับอาจารย์ในตอนบ่าย ในกลุ่มเล็กๆ ซึ่งมีนักเรียนมากที่สุด 4 คน

14.30-14.45 พักเบรกคาบบ่าย

14.45-16.00 คลาสที่ 4 กับอาจารย์ในตอนบ่าย ในกลุ่มเล็กๆซึ่งมีนักเรียนมากที่สุด 4 คน

16.00-17.30 การเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเลิกเรียน และกิจกรรมของโรงเรียนหลังเลิกเรียน ในส่วนนี้นักเรียนสามารถเลือกได้

 


 

1.3.คอร์สภาษาอังกฤษของนักเรียนที่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป

เรียนภาษาอังกฤษในตอนใต้ของอังกฤษกับหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดของอังกฤษ (โรงเรียนสอนภาษาพอร์ทมัท) ทางโรงเรียนสอนภาษา LSI PORTSMOUTH จัดให้มีคอร์สสอนภาษาอังกฤษสำหรับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป (อายุโดยเฉลี่ย 45 ปี ) คลาสเรียนค่อนข้างสบายและยืดหยุ่นได้ ประกอบด้วยคลาสตอนเช้าเป็นหลักส่วนในคาบบ่ายนักเรียนสามารถเลือกคลาสที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมกับระดับภาษาและความชอบส่วนตัวได้ แต่ถ้าในกรณีที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนคอร์สใดก็สามารถเรียนทุกคอร์สผลัดกันไปในแต่ละสัปดาห์ได้

 

ข้อมูลสำคัญ

อายุขั้นต่ำของนักเรียน

30ปี

อายุเฉลี่ยของนักเรียน

45ปี

จำนวนนักเรียนมากที่สุดต่อ 1 ห้อง

8คน

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง

5คน

ระดับภาษาอังกฤษ

A2 /เบื้องต้น

ความยาวของคอร์สเรียน

ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์

เริ่มเรียนวันไหน

วันจันทร์ใดก็ได้ยกเว้นวันหยุดของทางโรงเรียน

 

- การเรียนภาษาอังกฤษในตอนเช้า

นักเรียนอายุ 30 ปี เรียนโปรแกรมที่เป็นจุดสำคัญในตอนเช้า ซึ่งระยะเวลาของคลาสประมาณ  3 ช.ม. แต่นักเรียนก็ยังสามารถเข้าร่วมเรียนในโปรแกรมที่หลายหลายในตอนบ่ายได้

 

หัวใจสำคัญของคอร์สในตอนเช้า

- จะเน้นย้ำในทักษะ การพูด การเขียน การฟัง การอ่าน

- การประยุคใช้หลักภาษา

- การฝึกฝนทักษะทางการสื่อสาร

- เป็นคลาสเรียนที่การแลกเปลี่ยนความรู้และสภาพแวดล้อมที่ดี

- สื่อประกอบการเรียน เช่น หนังสือพิมพ์  วิดีโอ เทปบันทึกเสียง

- การออกเสียงที่ถูกต้อง

- คำแนะนำและผลการเรียนจากอาจารย์

- ค่าใช้จ่ายรวมถึงสื่อและหนังสือประกอบการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

- คลาสภาษาอังกฤษที่สามารถเลือกได้ในตอนบ่ายโรงเรียนสอนภาษาพอร์ทมัทมีคอร์สที่แตกต่างกันถึง 4 คอร์สให้กับนักเรียนเพื่อตรงกับความต้องการมากที่สุด

 

- การเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

คาบบ่าย 10 ช.ม.ต่อสัปดาห์และไม่มีการเรียนการสอนในวันศุกร์ตอนบ่าย โดยนักเรียนต่อคลาสสูงสุด 8 คน  สิ่งที่เรียนจะต่อจากคาบในตอนเช้าแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องเนื้อหา เช่น

     1. การแสดงบทบาทสมมติ , ฝึกการโต้แย้งแสดงความคิดเห็น

     2. การฝึกฝนตามธีมที่อาจารย์กำหนดให้

     3. ฝึกฝนกับสถานการณ์จริงที่อาจพบเจอในชีวิตประจำวัน

     4. เน้นย้ำในเรื่องทักษะของการฟังและพูด

     5. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้ในทุกๆสถานการณ์

     6. เพิ่มความมั่นใจและพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

- การติดต่อสื่อสารในภาษาธุรกิจ

ตัวเลือกนี้สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและการแสดงออกในระดับดับที่กว้างขวางขึ้นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้า นักเรียนจะได้ร่วมกลุ่มที่เปิดรับเกี่ยวกับผู้บริหาร โดย

- นักเรียนจะนักเรียนจะต้องมีระดับภาษาขั้นต่ำอยู่ที่ lower-intermediate

- จำนวน 12.5 ช.ม. ในกลุ่มซึ่งมีนักเรียนมากที่สุด 4 คน

- เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนคนอื่นๆจากหลายๆชาติ และรวมไปถึงความรู้ในเรื่องการค้าในรูปแบบที่สูงขึ้น - การนำเสนอหรือพรีเซนท์เทชั่น,การประชุม,การเจรจาต่อรอง,การเป็นผู้นำในกลุ่มของคนต่างชาติ, การตระหนักในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในการทำงาน

 

คลาสเรียนส่วนตัว

ถ้านักเรียนต้องการได้รับการเข้าถึงมากขึ้น นักเรียนสามารถเพิ่มคลาสที่เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์เจ้าของภาษากับโดยจะเป็นแบบ 10 ช.ม. หรือ 5 ช.ม.  โดยในคลาสนี้จะช่วยในเรื่องของ

- เพิ่มการพัฒนาของนักเรียนให้ถึงระดับสูงที่สุด

- เจาะลึกและตอบโจทย์กับสิ่งที่ตนเองต้องการ

- การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมและการพรีเซนท์เทชั่นเฉพาะเรื่อง

 

กิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมของอังกฤษ

เมืองพอร์ทมัทมีวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์และวรรณกรรม แล้วทำไม่ไม่ลองหาประสบการณ์โดยการไปเที่ยวอาจารย์เจ้าของภาษาหล่ะ?

- กิจกรรมที่คุณสามารถที่เข้าร่วมได้ ได้แก่

   1. เยี่ยมชมหนึ่งในพิพิธพัณธ์ที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ The Docyard museum

   2. ได้ค้นหาและพบเจอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมของเมืองพอร์ทมัท

-ผู้แต่งเชอร์ล็อคโฮล์ม เซอร์อาเธอร์ โคนัน โดเยอร์ และ ชาร์ล ดิกเคน

   3. เยี่ยมชม โรงงานผลิตไวน์ และชิมผลิตภัณฑ์ของทางโรงงานไวน์ เยี่มมชมวัดวาอารามเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ของพระและเพลิดเพลินไปกับบ้านพักตากอากาศที่ราชินีโปรดปรานมากที่สุด Osbourne house

   4. เรียนรู้วัฒนธรรมโรมันในอังกฤษ และอิทธิพลของโรมันที่มีต่ออังกฤษตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

   5. นั่งเรือนรอบอ่าวพอร์ทมัท และและได้เรียนรู้เกี่ยวกับนักรบในสงคราม และ HMS และชัยชนะของนักรบหรือได้เยี่ยมชม เรือของพระเจ้าเฮนรี่ที่8 เรือ Mary Rose

   6. เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของเมืองพอร์ทมัท และ พิพิธภัณฑ์ที่เป็นบ้านเกิดของหนึ่งในผู้แต่งโคนัน ชาร์ล ดิกเคน

   7. เที่ยวชมเกาะของมนุษย์โบราณโดย Hovercraft

   8. ได้เยี่ยมชม ปราสาท พอร์ทเชสเตอร์ หนึ่งในปราสาทโรมันที่สมบูรณ์ที่สุดในยุโรป

* โปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้จะเป็นไปตามตารางเวลาที่ตั้งไว้-สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลาและค่าใช้จ่ายได้ที่หน้าเพจของโรงเรียน

- วันศุกร์ตอนบ่ายไม่มีการเรียนการสอน แต่เราก็มีกิจกรรมของโรงเรียนที่ส่วนมากจัดในวันศุกร์ช่วงบ่าย

สำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไปทางโรงเรียนสอนภาษาพอร์ทมัทของเราจัดให้มี โปรแกรมกิจกรรมโดยเฉพาะ และโปรแกรมกิจกรรมภาษาอังกฤษทั่วไป

- กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนของเราจัดให้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศและความสะดวกของการดำเนินการ

 

ตางรางเวลาทั่วไป-และจุดสำคัญ

08.30 – 08.45 เรียนรู้ด้วยตนเองที่มีอาจารย์คอยกำกับดูแล

08.45- 10.30 คาบเรียน 1 -115 นาที

วันจันทร์ การแนะแนว การพบปะเพื่อนๆครูอาจารย์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

วันอังคาร พูดคุยนัดหมายเรื่องตารางเวลาต่างๆ

วันพุธ บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ เช่น สิ่งที่ทำในอดีตและส่งผลถึงปัจจุบัน

วันพฤหัสบดี อธิบายถึงความต้องการ และ หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

วันศุกร์ วางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำในอนาคต การคาดการณ์และสมมติฐาน

10.30-10.45 พักเบรกช่วงเช้า

10.45-12.00 คาบเรียน 2-75 นาที

วันจันทร์ การทำคำร้องในรูปแบบที่สุภาพ และการทำให้ข้อมูลมีความเข้าใจง่าย

วันอังคาร อธิบายและบรรยายถึงกิจวัตรที่เคยทำในอดีต

วันพุธ อธิบายประสบการณ์ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

วันพฤหัส วางแผนและการจัดการต่างๆ

วันศุกร์ การทบทวนที่จัดขึ้นทุกๆสัปดาห์ และการรวบรวมข้อมูล

12.00-13.15 พักกลางวัน /การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

ตารางเวลาเบื้องต้น ในคอร์สในระดับที่สูงขึ้น

13.15-14.30 คาบเรียน 3-75 นาที

วันจันทร์ การเข้าสังคมและการเอนเตอร์เทน เช่นการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม

วันอังคาร การร้องเรียน เช่นการอธิบายและการขอโทษ

วันพุธ แสดงความคิดเห็น การเห็นด้วย และ การไม่เห็นด้วย

วันพฤหัส ทำความเข้าใจและใช้สำนวนและวลีแสดงความรู้สึกภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ วันว่างๆสำหรับสำรวจและท่องเที่ยวใน พอร์ทมัท

14.30 -14.45 พักเบรกตอนบ่าย

14.45-16.00 คาบเรียนที่ 4 – 75 นาที

 

วันจันทร์  เรียนรู้จากยูทูป เช่น เรื่องอาหารและสูตรการทำอาหารต่างๆ เป็นต้น

วันอังคาร เรียนรู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำต่างๆในหลายๆรูปแบบ

วันพุธ การฟังและการโต้แย้งในเรื่องของโลกแห่งการทำงาน

วันพฤหัส การฟังและการโต้แย้งเรื่อง การเดินทางการท่องเที่ยว และ

วันหยุด

วันศุกร์  วันว่างๆ สำหรับสำรวจและท่องเที่ยวใน พอร์ทมัท

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป

 

1.อะไรคือความแตกต่างระหว่างคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอายุ 30 ปีขึ้นไป กับ คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

 

นักเรียนในคอร์สภาษาอังกฤษโดยทั่วไปส่วนมากอายุโดยประมาณ 20 ต้นๆ และมีจำนวนนักเรียนมากที่สุด 12 คนต่อห้องเรียน และโดยปกตินักเรียนในคลาสนี้จะใช้เวลาเรียนในระยะยาวจึงสามารถศึกาและทำความเข้าใจในหนังสือเรียนได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป แรงผลักดันในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเหล่านี้โดยส่วนมากเพราะต้องการใช้ภาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือเพื่อเข้าทำงาน

 

ในส่วนของนักเรียนที่มีอายุช่วง 30 ปีขึ้นไปส่วนมากจะมาเรียนในระยะเวลาสั้นๆ (1-4 สัปดาห์) ขนาดของห้องเรียนมีนักเรียนมากที่สุด 8 คนและโดยเฉลี่ย 4 คนและเหตุผลที่นักเรียนในกลุ่มนี้มาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาพอร์ทมัทคือต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว ต้องการเปลี่ยนงานไปทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น หรือเพื่องานอดิเรก

 

เพราะว่าด้วยความที่โดยปกติเป้นคอร์สที่มีระยะเวลาสั้นๆ อาจารย์ที่สอนจึงไม่ใช้หนังสือเรียน อาจารย์จะสอนโดยอาศัยความเหมาะสม ตามความต้องการของนักเรียนและปรับไปตามปัญหาของนักเรียนในเรื่องของหลักภาษาและคำศัพท์ โดยสรุปก็คืออาจารย์พยายามที่จะพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษที่นักเรียนมีอยู่แล้ว

 

สิ่งหนึ่งที่นักเรียนสนุกกับการทำเหมือนๆกันก็คือการได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนคนอื่นๆในคาเฟ่ของโรงเรียนกับนักเรียนที่เป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆทั้งช่วงตอนกลางวันและในช่วงของกิจกรรมของโรงเรียน

 

2. ในคอร์สเรียนของนักเรียนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปมีกี่ชั่วโมง

นักเรียนจะต้องเรียนโปรแกรมสำคัญ 3 ชั่วโมงในตอนเช้าทุกๆวัน รวมเป็น 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม นักเรียนก็ยังสามารถเลือกเรียนคลาสในตอนบ่ายจาก 5 ตัวเลือกของคลาสตอนบ่ายที่ได้กล่าวไป

      -10 ชั่วโมงของการเรียนกลุ่ม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่าคอรสเข้มข้น รวม 25 ชั่วโมง

      - 5 ชั่วโมง สำหรับการสอนแบบตัวต่อตัว รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง

      -10 ชั่วโมงสำหรับการสอนแบบตัวต่อตัว รวมทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง

 

-การเรียนรู้วัฒนธรรม (เรียนเฉพาะในวันที่กำหนดไว้) รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง

      - 5 ชั่วโมงสำหรับการเรียน การสื่อสารในทางธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 27.5 ชั่วโมง

 

3.นักเรียนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปสามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจได้หรือไม่

      - ทางโรงเรียนของเรามีความต้องการในเรื่องของคอร์สเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งคอร์สภาอังกฤษเพื่อธุรกิจและคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป เนื่องด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนของเราได้ได้จัดให้มีคอร์สหลักของนักเรียนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และการสื่อสารในทางธุรกิจ ในส่วนของคอร์สการสื่อสารในทางธุรกิจนักเรียนสามารถเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยทางโทรศัพท์ ทักษะในการเจรจา และทักษะในการนำเสนอเป็นต้น นอกจากนี้คุณจะไม่ได้สอนโดยอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสำหรับ 30 + หรือ การเรียนตัวต่อตัวเป็นเวลา 10 ชั่วโมง

 

4. อะไรคือ การเรียนวัฒนธรรม 30+

      - นี่คือคอร์สที่มีระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่หลักๆ แล้วเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปและในตอนบ่ายจะได้ออกไปเยี่ยมชมพิพิธพัณธ์ ปราสาท และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอร์ทมัท Historic Dockyard มีหลายตัวเลือกที่ให้นักเรียนสามารถเลือกทำได้

 

 

ทางโรงเรียนสอนภาษา พอร์ทมัท จัดให้มีคอร์สเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ให้แนวทางในการเข้าไปศึกษาที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหราชอาณาจักร รวมไปถึง ICP ด้วย มหาวิยาลัยแห่งเมืองพอร์ทมัท มหาวิทยาลัย Chichester และ มหาวิทยาลัย Kingston ลอนดอน ถ้านักเรียนได้รับการเสนอข้อตกลงพิเศษจากมหาวิทยาลัยร่วม แต่ยังไม่มีคะแนน IELTS ที่เพียงพอสำหรับคอร์สในมหาวิทยาลัยนั้น คอร์สเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียน

 

1.ทำไมถึงต้องเลือกเรียนคอร์สเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่โรงเรียน LSI PORTSMOUTH

 

ชื่อเสียงที่ดีทางด้านวิชาการ

โรงเรียนสอนภาษาพอร์ทมัทได้จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 1985 และคอร์สนี้ได้เริ่มให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2002 ตั้งแต่ปี 2010 นักเรียนมากกว่า 1,200 คนได้ผ่านการเรียนในคอร์สและได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามที่ the EL Gazette อิงจากผลของการตรวจสอบของ British council ที่ทางโรงเรียนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาของสหราชณาจักร.

รับปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศการเรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อภาษา ที่ LSI PORTHSMOUTH | UK ได้ที่ตัวแทนประเทศไทย ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ

 

The Lion Academy of International Studies

B Floor, Fashion Island Shopping Mall, Island Academy Zone, Ramintra Road, Bangkok 10230 Working hours Tuesdays – Fridays 10.00 am -19.00 pm Saturdays - Sundays 10.00 am -18.00 pm.

 

The Lion Academy of International Studies

Lion Academy  คือศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อแคนาดา หากมองหา ที่ปรีกษาในการเรียนต่อต่างประเทศ เราพร้อมให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาระยะสั้นไปจนถึงระดับปริญญาเพื่อต่อยอดอนาคตของท่าน

ฟรี! ให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ แนะแนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ  สนใจเรียนต่อต่างประเทศติดต่อมาที 

The Lion Academy เราพร้อมให้ข้อมูลคุณ หรือ ใส่ข้อมูลติดต่อเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยที่ฟอร์มด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วทึ่สุด..

*** หลังจากกดส่งแล้ว รบกวนรอ 5 วินาที ในการส่งนะคะ

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

หรือลูกค้าสามารถติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

Tel. 02-074-9020 , Mobile 097-080-5659